floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Epilobium montanum
 
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Epilobium montanumEpilobium montanumEpilobium montanumEpilobium montanum
Gözlem bildir
Dağyakıotu
Onagraceae / Epilobium / Epilobium montanum
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Dağyakısı (Epilobium montanum) Yakıotugiller (Onagraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Erzurum-Kars, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 780-2300 m yükseklikler arasında; orman içi açıklıklar ve dere boylarında gözlenebilir. 

Bilimsel olarak Epilobium montanum L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


20-55 cm boylanabilen çok yıllık bir türdür. Gövdeler silindirik, tüysüz veya seyrek kısa havlıdır; dik gelişir; kısa toprakaltı veya havai kök filizleri ile kışın yapraksı rozetler oluşturur. Yapraklar yumurtamsı-mızraksı formda ve 2-6 x 1-2.5 cm boyutlardadır; yüzeyler tüysüz, kenarlar genişçe yuvarlağımsı tabana doğru testere dişlidir; sapsızdır veya ~2 mm´ye kadar yaprak sapı bulunur. Çiçek durumu seyrek salgılı tüylü-havlıdır. Çiçekler soluk pembe renktedir; taç yapraklar 7-9 mm uzunluktadır; tepecik 4 lobludur. Kapsül 4-8 cm uzunlukta; tohumlartaban kısmı dar yumurta biçiminde ve ~ 1 mm´dir, yüzeyi kabarcıklıdır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Epilobium montanumArdıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Epilobium montanumAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Epilobium montanumAmasra / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Epilobium montanumKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Epilobium montanumKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Epilobium türleri: E.algidum, E.alpestre, E.anagallidifolium, E.anatolicum, E.angustifolium, E.colchicum, E.confusum, E.dodonaei, E.frigidum, E.gemmascens, E.hirsutum, E.lanceolatum, E.minutiflorum, E.montanum, E.obscurum, E.palustre, E.parviflorum, E.ponticum, E.roseum, E.stevenii, E.tetragonum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)