floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Dorycnium graecum
 
Karaşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Dorycnium graecumDorycnium graecumDorycnium graecumDorycnium graecum
Gözlem bildir
Ak kaplanotu
Fabaceae / Dorycnium / Dorycnium graecum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Akkaplanotu (Dorycnium graecum) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, açık yamaçlar, makilikler, kozalaklı ve yaprak döken orman altlarında yetişirler.


Bilimsel olarak Dorycnium graecum (L.) Ser. şeklinde tanımlanır.

Dorycnium etimolojisi

Dorycnium Eski Yunancada `mızrak` anlamına gelen doryknion kelimesinden türetilmiştir; genellikle türün yaprak formuna işsret eder. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Ser. kısaltması bilim insanı Nicolas Charles Seringe (1776-1858) için kullanılmıştır.

Morfoloji


25-80 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür; otsu bitki veya küçük çalı şeklinde gelişir. Gövdeler gevrek tüylerle kaplıdır. Yapraklar kısa (1-3 mm) eksenli birleşik formda; yaprakçıklar 10-30 x 3-15 mm boyutlarda ve ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi veya ters mızraksı formdadır, alt yüzey eser miktarda basık havlı, üst yüzey tüysüzdür; yaprak boğumları 1.5-10 cm gibi değişken aralıktadır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 10-30 çiçeklidir ve sapı 1.5-7 cm uzunluktadır; çiçekler 5-8 mm boylu ve beyaz renklidir; çiçek sapı çanak tüpe eşit boyda veya biraz daha kısadır, 1-2 mm; çanak 3-4.5 mm boyda ve ülgerlidir; çanak dişler mızraksı-biz şeklindedir ve tüpe eşit boyda veya biraz daha uzuncadır. Baklamsı meyve 4-10 x 1.5-3 mm boyutlarda, dikdörtgenimsi-silindirik veya hafifçe konik formdadır, gaga (dar uç kısım) 1-2 mm uzunluktadır, kapaklar olgunlukta kıvrılmazlar; 1-4 tohumludur.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Dorycnium graecumKaraşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Dorycnium graecumAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Dorycnium graecumArıt / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Dorycnium graecumKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Dorycnium graecumKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Dorycnium türleri: D.amani, D.axilliflorum, D.graecum, D.pentaphyllum, D.rectum, D.sanguineum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)