floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Dipsacus laciniatus
 
Eymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez
Dipsacus laciniatusDipsacus laciniatusDipsacus laciniatusDipsacus laciniatusDipsacus laciniatusDipsacus laciniatusphotos
Gözlem bildir
Fesçi Tarağı
Caprifoliaceae / Dipsacus / Dipsacus laciniatus
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Fesçitarağı (Dipsacus laciniatus) Hanımeligiller (Caprifoliaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 50 - 1800 m yükseklikler arasında; yol kenarları, toprak yığınları, tarlalarda doğal gelişim göstermektedir.

Türkçe literatürde genellikle Fesçitarağı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde uyuz otu olarak bilinir. Bilimsel olarak Dipsacus laciniatus L. şeklinde tanımlanır.

Dipsacus etimolojisi

Dipsacus cins adı Yunancada `susuzluk` anlamına gelen dipsa kelimesinden türetilmiştir; tabandan birleşik karşılıklı sap yapraklarının kupa şeklini alması, yağmur ve çiğ sırasında bu kupaya su dolmasına atıfta bulunur.

laciniatus etimolojisi

Laciniatus Latincede `yırtık, saçaklı, karışık` anlamına gelen lacer kelimesinden türetilmiştir; sıklıkla yaprak kenar yapısına işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


2 m boylanabilen, iki yıllık, otsu bir Türdür. Gövdesi dik ve iğne dikenlidir. Sap yaprakları tabandan bitişik, derin loblu veya sığ tüysü bölmeli, kenarlar kıl uçlu dikenli, altta ana eksen boyunca iğne dikenlidir. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçek durumu tepecik yumurta biçimli veya silindirik, 4-6 (-7) x 3-4 cm; involukrum brakteleri düzensiz, 3-6 (-9) cm, mızraksı, yayılı veya yukarı doğru yükselen, nadiren çiçek kurulunu aşan; çiçek tablasından çıkan brakteler uzun dikenli, çiçeklerden uzun, en üsttekiler diğerlerinden genellikle çok daha uzunca ve tutam halinde; çiçekler beyaz veya soluk pembe renklidir.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Dipsacus laciniatusKaraşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021 ©Serdar Ölez
Dipsacus laciniatusBoğazkale / Çorum
Mart 2021 ©Şule Ölez
Dipsacus laciniatusEymir Gölü / Ankara
Eylül 2015 ©Serdar Ölez
Dipsacus laciniatusYukarı Gökdere / Isparta
Temmuz 2019 ©Serdar Ölez
Dipsacus laciniatusMuğla / Muğla
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Dipsacus laciniatusGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Dipsacus laciniatusKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Dipsacus laciniatusAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Dipsacus laciniatusUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Dipsacus laciniatusKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Dipsacus türleri: D.cephalarioides, D.fullonum, D.laciniatus, D.pilosus, D.strigosus
Kaynaklar
  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:583
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)