floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Dianthus masmenaeus
 
Kahta / Adıyaman - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Dianthus masmenaeusDianthus masmenaeusDianthus masmenaeusDianthus masmenaeusDianthus masmenaeus
Gözlem bildir
Etek karanfili
Caryophyllaceae / Dianthus / Dianthus masmenaeus
mapmapmapmapmapmap
Etekkaranfili (Dianthus masmenaeus) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1220-3000 m yüksekliklerde; kesekli, taşlı yamaçlarda yayılış gösterir.  

Bilimsel olarak Dianthus masmenaeus Boiss. şeklinde tanımlanır.

Dianthus etimolojisi

Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeus΄un çiçeği anlamındadır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır.

Morfoloji


30 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar şeritsi-dikdörtgenimsi formda ve 30 x 1.5-3.5 mm boyutlardadır, kısaca sivri uçludur, kenarlar kalındır. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları 3-7 çiçeklidir. Çiçek sapı en çok 3 mm uzunluktadır. Brakteol yumurtamsı ve uzun sert kılsı çıkıntılıdır, çanak boyunun yarısından daha uzundur. Çanak 10-15 x 2-3.5 mm boyutlarda ve silindirik formdadır, yüzey tüysüz veya havlıdır; dişler 3 .7 mm uzunlukta ve sivri uçludur. Taç yapraklar ~ 4 mm genişlikte ve pembe renklidir, yüzey ince sakallı, uç kısım dişlidir. İki varyetesi vardır:
D. masmenaeus var. masmenaeus: Çanak havlıdır.
D. masmenaeus var. glabrescens: Çanak tüysüzdür.listMaplistPiclist

Gözlemler


Dianthus masmenaeusKâhta / Adıyaman
Temmuz 2021 ©Mustafa Gökmen
Dianthus masmenaeusKahta / Adıyaman
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Dianthus masmenaeusGerger / Adıyaman
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan D. masmenaeus taksonları: Dianthus masmenaeus var. glabrescens, Dianthus masmenaeus var. masmenaeus
Türkiye´de doğal yayılan Dianthus türleri: D.acrochlorus, D.aculeatus, D.akdaghensis, D.anatolicus, D.ancyrensis, D.andronakii, D.armeria, D.arpadianus, D.aticii, D.aydogdui, D.aytachii, D.balansae, D.barbatus, D.brevicaulis, D.burdurensis, D.calocephalus, D.capitatus, D.carmelitarum, D.carthusianorum, D.cibrarius, D.cinnamomeus, D.corymbosus, D.cretaceous, D.crinitus, D.cyri, D.eldivenus, D.elegans, D.engleri, D.eretmopetalus, D.erinaceus, D.erythrocoleus, D.floribundus, D.giganteus, D.goekayi, D.goerkii, D.halisdemirii, D.hymenolepis, D.inamoenus, D.ingoldbyi, D.kastembeluensis, D.lactiflorus, D.leptopetalus, D.leucophaeus, D.libanotis, D.liboschitzianus, D.lydus, D.macroflorus, D.masmenaeus, D.micranthus, D.multicaulis, D.multiflorus, D.muschianus, D.nihatii, D.orientalis, D.pallens, D.pallidiflorus, D.pinifolius, D.plumbeus, D.polycladus, D.pseudarmeria, D.pubescens, D.raddeanus, D.recognitus, D.robustus, D.roseoluteus, D.schemachensis, D.seguieri, D.serpentinus, D.sessiliflorus, D.setisquameus, D.siphonocalyx, D.somanus, D.stramineus, D.strictus, D.tabrisianus, D.tripunctatus, D.ucarii, D.vanensis, D.varankii, D.viscidus, D.zederbaueri, D.zonatus
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)