floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Dactylis glomerata
 
Nallıhan / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Dactylis glomerataDactylis glomerataDactylis glomerataDactylis glomerataDactylis glomerataDactylis glomerataphotos
Gözlem bildir
Domuzayrığı
Poaceae / Dactylis / Dactylis glomerata
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Domuzayrığı (Dactylis glomerata) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Dactylis glomerata L. şeklinde tanımlanır.

glomerata etimolojisi

Glomerata Latincede `ip yumağı` anlamına gelen glomus kelimesinden türetilmiştir; sıklıkla bitkinin yoğun çiçek kurulunu işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


15-100 cm boylanabilen, köksap oluşturan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeler genellikle dik, nadiren yatık; 2-3 boğumlu; filiz kökleri genellikle yassı; dilcik keskin uçlu veya batıcı, 2-8 mm uzunluktadır. Yapraklar şeritsi, 3-30 cm x 0.5-5 mm boyutlarda; dumanlı veya mat yeşil; yüzeyleri hafif pütürlüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu 1-18 cm uzunlukta birleşik salkım; salkım gövdesi bazen 7 cm`e varan uzunluklarla çatallanmış; sıklıkla yumurta biçimli veya dikdörtgenimsi formda neredeyse sapsız başak demetleri halinde; başak 5-9 mm uzunlukta, 2-5 çiçekli; tane zarfı (kavuz) mızraksı-yumurtamsı, uzun-daralan uçlu, alt kavuz 3.5-6 mm uzunlukta; başakçık bürgüsü (dış) mızraksı, en alttaki 4-6 mm uzunlukta, ucu aniden sivrilen veya çentikli, küt veya dikensi uçlu veya kısa 1.5 mm varan kılçıklı; ercik başı 1.8-4 mm boydadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Dactylis glomerataArdıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Dactylis glomerataNallıhan / Ankara
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Dactylis glomerataKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan D. glomerata taksonları: Dactylis glomerata subsp. glomerata, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Dactylis glomerata subsp. lobata
Türkiye´de doğal yayılan Dactylis türleri: D.glomerata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)