floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cystopteris fragilis
 
Başlar / İbradi / Antalya - Nisan 2023 © Serdar Ölez
Cystopteris fragilisCystopteris fragilis
Gözlem bildir
Gevrekeğrelti
Cystopteridaceae / Cystopteris / Cystopteris fragilis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Gevrekeğrelti (Cystopteris fragilis) - (Cystopteridaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Cystopteris fragilis (L.) Bernh. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Bernh. kısaltması bilim insanı Johann Jakob Bernhardi (1774-1850) için kullanılmıştır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Cystopteris fragilisBaşlar / İbradi / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez
Cystopteris fragilisKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Cystopteris fragilisAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Cystopteris fragilisKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Cystopteris fragilisKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cystopteris türleri: C.fragilis, C.montana, C.regia
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)