floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cupressus arizonica
 
Kazan / Ankara - Ekim 2009 © Ahmet Demirtaş
Cupressus arizonicaCupressus arizonicaCupressus arizonicaCupressus arizonicaCupressus arizonica
Gözlem bildir
Arizona Servisi
Cupressaceae / Cupressus / Cupressus arizonica
map
Arizona Servisi (Cupressus arizonica) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir. Doğal yayılışı Arizona ve New Mexico’da 1300-2400 m yükseltileri arasındadır. Bununla birlikte türün yapay olarak oldukça geniş bir coğrafyada yayılışı vardır. Türkiye’de de park ve bahçelerde yaygın olarak yetiştirilir.

Bilimsel olarak Cupressus arizonica Greene şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Greene kısaltması bilim insanı Edward Lee Greene (1843-1915) için kullanılmıştır.

Morfoloji


20 m’ye kadar boylanabilen ince, uzun formlu ağaçlardır. Gövde kabukları kahverengimsi-kırmızıdır. Yapraklar, yumurtamsı ve pulsu, 2 mm kalınlığında, uzun, grimsi mavi ve salgı bezelidir. Bazen yapraklar reçine salgılar. Yandığında ise hoş olmayan bir koku yayar. Kozalaklar 0,5-2 cm çapında küçük küreler şeklinde ve bir sap üzerinde kümeler halinde bulunurlar. Başlangıçta mavimsi yeşil olan kozalaklar olgunlaştığında kırmızımsı-kahverenginde, 2 yılda olgunlaşır ve 6-8 adet puldan oluşur. Ağaç üzerinde uzun yıllar düşmeden kalabilirler. Tohumlar ince uzundur ve dar kanatları vardır. Tür, diğer servilerden özellikle tepesinin mavimsi renkte oluşu ve hoş olmayan kokusuyla ayrılır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Cupressus arizonicaKazan / Ankara
Ekim 2009 ©Ahmet Demirtaş
Cupressus arizonicaBotanik Parkı / Ankara
Nisan 2016 ©Serdar Ölez
Cupressus arizonicaBotanik Parkı / Ankara
Şubat 2012 ©Ahmet Demirtaş
Cupressus arizonicaÇankaya / Ankara
Mayıs 2013 ©Ahmet Demirtaş
Cupressus arizonicaA.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
2004 ©Ahmet Demirtaş
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cupressus türleri: C.sempervirens
Gözlem bildirilen diğer Cupressus türleri:
Kaynaklar
  1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)