floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Crithmum maritimum
 
Akçakoca / Düzce - Ekim 2019 © Serdar Ölez
Crithmum maritimumCrithmum maritimumCrithmum maritimumCrithmum maritimumCrithmum maritimumCrithmum maritimumphotos
Gözlem bildir
Deniz teresi
Apiaceae / Crithmum / Crithmum maritimum
mapmapmapmapmapmapmapmap
Denizteresi (Crithmum maritimum) Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz kenarlarında, kayalar ve uçurumlarda yetişirler.

Türkçe literatürde genellikle Denizteresi olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde deniz rezenesi, kişgil veya kaya koruğu olarak bilinir. Bilimsel olarak Crithmum maritimum L. şeklinde tanımlanır.

Crithmum etimolojisi

Crithmum cinsinin adı Yunancada `arpa` anlamına gelen κριθη (krithe) kelimesinden türetilmiştir; tohumlarının arpa tohumlarına benzerliğine işaret eder.

maritimum etimolojisi

Maritimum {Latince}: deniz-kıyı-sahilden gelen, -e ait olan. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


50 cm boylanabilen, demetler halinde gelişen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde dallanmış, tüysüz, dumanlı, düz ve yuvarlak çok inceden inceye kabarık çizgilidir. Alt yapraklar üçgen biçimli, 18 x 15 cm, derin tüysü veya iki derin tüysü; dilimler keskin şeritsi-eliptik, etli, silindirik veya biz şeklinde, 13 x 250 x 10 mm; üst sap yaprakları alttakilere benzer ancak daha küçük, sapı daha kısa ve kınlıdır. Çiçeklenme Temmuz-Ekim ayları arasında; çiçek durumu birleşik şemsiye, ışınlar 10-30, ± eşit; brakte 5-12, en çok 11 x 2 mm, meyve zamanı geriye bükülmüş; brakteol 6-8, en çok 4 x 2 mm, meyve zamanı geriye bükülmüş; çiçek sapı 1.25-6 mm; ikincil şemsiyelerde çiçekler 10-20; taç yapraklar sarımsı yeşil renktedir. Meyve yumurta biçimli veya dikdörtgenimsi, 4 x 2-6 x 4 mm, tüysüz; boyuncuk tabanı koniktir.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Crithmum maritimumGelincik / Sinop
Kasım 2023 ©Serdar Ölez
Crithmum maritimumAbalı / Sinop
Ekim 2023 ©Serdar Ölez
Crithmum maritimumKüçükada / Karaburun / İzmir
Temmuz 2023 ©Serdar Ölez
Crithmum maritimumAkliman / Sinop
Ekim 2020 ©Mustafa Gökmen
Crithmum maritimumAkçakoca / Düzce
Ekim 2019 ©Serdar Ölez
Crithmum maritimumDatça Yarımadası / Muğla
Temmuz 2015 ©Serdar Ölez
Crithmum maritimumFoça  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Crithmum maritimumKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Crithmum türleri: C.maritimum
Kaynaklar
  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 367
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)