floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cotoneaster nummularius
 
Derindere / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Cotoneaster nummulariusCotoneaster nummularius
Gözlem bildir
Dağmuşmulası
Rosaceae / Cotoneaster / Cotoneaster nummularius
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Dağmuşmulası (Cotoneaster nummularius) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 800-2300 m yükseklikler arasında; kireçtaşı taşlık yamaçlarda, gölgeli toprak yığınlarında; bozkırlarda ve açık çalılıklar ve küçük ağaçlar arasında gözlenebilir.

Bilimsel olarak Cotoneaster nummularius Fisch. & C.A.Mey. şeklinde tanımlanır.

Cotoneaster etimolojisi

Cotoneaster Latincede `ayva ağacı` anlamına gelen cotōneum kelimesinden türetilmiştir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Fisch. kısaltması bilim insanı Friedrich Ernst Ludwig von (Fedor Bogdanovic) Fischer (1782-1854) için kullanılmıştır. C.A.Mey. kısaltması bilim insanı Carl Anton von Meyer (1795-1855) için kullanılmıştır; Meyer bir Alman (daha sonra Rus vatandaşı olmuştur) botanikçi ve kaşiftir.

Morfoloji


Yaklaşık 2.5 m boylanabilen, bazen alçak ve yayılı gelişen, bir çalı türüdür. Yapraklar genişçe eliptik veya daire şeklinde ve 4 x 3.5 cm´ye kadar büyüklüktedir; kısa sürgünlerde dikensi uçludur, bazen çentikli olabilir; uzun sürgünlerde keskin uçludur; üst yüzeyler gençken seyrek tüylüdür sonraları tüysüzleşir; alt yüzeyler grimsi-kaba tüylü veya nadiren tüysüzdür; sap 2-3 mm uzunluktadır, uzun sürgünlerde bazen daha fazladır. Çiçeklenme nisan- haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçek durumu sık ve 3-7 çiçeklidir. Taç yapraklar beyaz ve yayılıdır. Çiçek sapı, çiçek tablası ve çanak yapraklar beyaz-kaba tüylüdür. Meyve kırmızı, kıvrımlı veya küremsi formda ve 6-8 mm çaptadır; gençken havlı, olgunlukta tüysüzdür; sert kabuklu çekirdek 2 adettir.listMaplistPiclist

Gözlemler


Cotoneaster nummulariusDerindere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Cotoneaster nummulariusAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Cotoneaster nummulariusUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Cotoneaster nummulariusKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cotoneaster türleri: C.integerrimus, C.melanocarpus, C.meyeri, C.morulus, C.multiflorus, C.nummularius, C.tomentosus, C.transcaucasicus
Gözlem bildirilen diğer Cotoneaster türleri: C.franchetii, C.horizontalis
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)