floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cotoneaster franchetii
 
ODTÜ Kampüsü / Ankara - Mayıs 2014 © Serdar Ölez
Cotoneaster franchetiiCotoneaster franchetiiCotoneaster franchetiiCotoneaster franchetiiCotoneaster franchetiiCotoneaster franchetiiphotos
Gözlem bildir
Tibet dağ muşmulası
Rosaceae / Cotoneaster / Cotoneaster franchetii
map
Tibet dağ muşmulası (Cotoneaster franchetii) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Bilimsel olarak Cotoneaster franchetii Bois şeklinde tanımlanır.

Cotoneaster etimolojisi

Cotoneaster Latincede `ayva ağacı` anlamına gelen cotōneum kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Bois kısaltması bilim insanı Désiré Georges Jean Marie Bois (1856-1946) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1-3 m boylanabilen, yarı herdem yeşil, çalı formlu bir türdür. Gövdeler çok sayıda, yayılı, kavisli (aşağı doğru eğik); küçük dallar koyu grimsi kahverengi veya grimsi siyah, başlangıçta yoğun strigoz sonraları kademeli olarak tüysüzdür. Yapraklar eliptik-yumurtamsı, 2–3 × 1–1.5 cm, kalın; taban kamamsı, keskin veya sivri uçlu; eksenden uzak kısımlar yoğun sarı veya beyaz kaba tüylü; yaprak sapı 2–4 mm, kaba tüylü; stipül şeritsi-mızraksı, 2–4 mm, başlangıçta kaba tüylüdür. Çiçek kurulu yalancı şemsiye, 1.5–2 .5 cm çapta, 5–11 çiçekli, sap yoğun kaba tüylü; brakte şeritsi, 2–3.5 mm, kaba tüylü; çiçek sapı 2–4 mm; çiçekler 6–7 mm in çapta; hipantiyum çan şeklinde, eksenden uzaklaştıkça yoğun havlı; çanak yapraklar üçgen biçimli, 1-2 × 1.5–2.5 mm, keskin veya kısaca sivri uçlu; taç yapraklar dik, pembemsi, genişçe ters yumurtamsı veya eliptik, 3-4 × 2-3 mm, tabanda kısa havlı, küt uçlu; ercik 20; ovaryum uçta havlı; boyuncuk 2-3 (-5) adettir ve erciklerden kısadır. Meyvelenme Eylül-Kasım arasında; meyve turuncumsu kırmızı, küremsi, 6–7 mm in çapta, başlangıçta havlı, sonraları tüysüz, 3(-5) sert kabuklu çekirdeklidir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Cotoneaster franchetiiKurultay / Gürün / Sivas
Mart 2024 ©Serdar Ölez
Cotoneaster franchetiiODTÜ Kampüsü / Ankara
Mayıs 2014 ©Serdar Ölez
Cotoneaster franchetiiYıldız / Ankara
Temmuz 2011 ©Ahmet Demirtaş
Cotoneaster franchetiiÇankaya / Ankara
Haziran 2019 ©Serdar Ölez
Cotoneaster franchetiiMilli Egemenlik Parkı / Ankara
Mayıs 2019 ©Serdar Ölez
Cotoneaster franchetiiA.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cotoneaster türleri: C.integerrimus, C.melanocarpus, C.meyeri, C.morulus, C.multiflorus, C.nummularius, C.tomentosus, C.transcaucasicus
Gözlem bildirilen diğer Cotoneaster türleri: C.horizontalis
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)