floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cistus florentinus
 
Yokuşbaşı / Bodrum / Muğla - Haziran 2023 © Serdar Ölez
Cistus florentinusCistus florentinusCistus florentinusCistus florentinusCistus florentinus
Gözlem bildir
Cistus florentinus
Cistaceae / Cistus / Cistus florentinus
mapmap
(Cistus florentinus) Ladengiller (Cistaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Asıl Ege alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. Yol kenarı, maki ve friganalarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Cistus florentinus Lam. şeklinde tanımlanır.

Cistus etimolojisi

Cistus cins adı eski Yunancada `sepet, sepete benzer şey` anlamına gelen κίσϑος (kisthos) kelimesinden türetilmiştir; kuru meyvelerinin şeklini işaret ettiği sanılmaktadır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Lam. kısaltması bilim insanı Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Çokyıllık, 30-100(-130) cm boyunda, çalı. Gövde odunsu. Yapraklar karşılıklı dizilmiş, sapsız, tabanda gövdeyi sarar. Yaprak ayası 10-42(-47) x 3-8(-10) mm, darca mızraksı, tersyumurtamsı-eliptik ya da şeritsi; üst yüzey yeşil, çok seyrek yıldız tüylü; alt yüzey boz renkli, yoğun yıldız tüylü, damarlar üzerinde basit tüylü. Yaprak kenarları alta kıvrık, hafifçe fırfırlı. Çiçekdurumu yan çiçekli, yalancı şemsiye benzeri salkım, her bir çiçekdurumunda çiçek sayısı 1-4(-5). Çiçekdurumu sapı 10-50 mm, çiçek sapı 4-40(-50) mm, her ikisi de tüylü. Bırakte 7-16 x 3-4 mm, karşılıklı, mızraksı; her iki yüzey basit ve yıldız tüylü; kenarlar ve orta damar yoğun, uzun, basit tüylü. Bırakteol genelde bulunmaz, nadiren 2-4 x 1,5-3 mm uzunluğunda, tek ya da karşılıklı, her iki yüzeyde seyrek kısa, basit tüylü; kenarlar ve dış yüzeyin orta damarında yoğun, uzun, basit tüylü. Çiçekler, 18-25(-30) mm çapında, beyaz. Çanak yapraklar 3 dış 2 iç olmak üzere 5 adet, dıştakiler içtekileri sarar. Dış çanak yapraklar (4-)6-8 x (3-)4-5(-7) mm, yumurtamsı, tabanı yüreksi, ucu sipsivri; dış yüzeyi yoğun, basit tüylü; iç yüzey tabanda tüysüz ya da seyrek tüylü, üst kısımlar yoğun basit tüylü. İç çanak yapraklar 4-6(-8) x 3-5(-6) mm, yumurtamsı, tabanı kesik, uçta sipsivri, kenarları zarsı; iç yüzey tamamen çıplak; dış yüzey zarsı kısımlar dışında yoğun, basit tüylü. Taç yapraklar 9-12 x 8-10 mm, kırışık görünümlü beyaz, androkeumun alt kısımlarına gelen kısımlar sarı, kiremitvari dizilmiş, uç kısımlar genelde derin girintili nadiren yuvarlak uçlu. Erkek organlar çok sayıda, bazen körelmiş, iplikçik 2-3 mm uzunluğunda; başçık 0,8-1,2 mm uzunluğunda. Sitilus, iplikçiklerden çok kısa; yumurtalık küremsi, tabanda seyrek, üst kısımlarda yoğun basit tüylü; sitigma geniş.listMaplistPiclist

Gözlemler


Cistus florentinusYokuşbaşı / Bodrum / Muğla
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Cistus florentinusKızılağaç / Bodrum / Muğla
Aralık 2021 ©Fatma ŞEN ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cistus türleri: C.creticus, C.florentinus, C.laurifolius, C.monspeliensis, C.parviflorus, C.salviifolius
Kaynaklar
  1. ŞEN, F., & DUMAN, H. (2021). Cistus × florentinus Lam. (Cistaceae): Türkiye Florası İçin Yeni Bir Melez Kaydı. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(3), 30-40. https://doi.org/10.35163/bagbahce.952547
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)