floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cionura erecta
 
Beypazarı / Ankara - Haziran 2016 © Serdar Ölez
Cionura erectaCionura erectaCionura erectaCionura erectaCionura erecta
Gözlem bildir
Bodur Otu
Apocynaceae / Cionura / Cionura erecta
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Babrik (Cionura erecta) Zakkumgiller (Apocynaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Yukarı Fırat, Antalya, Adana, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1100 m yükseklikler arasında; yığılmış hareketli kayalıklar, kireçtaşı uçurumlar, kırlar ve nehir yataklarında görülür.

Türkçe literatürde genellikle Babrik olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde dağ sarmaşığı veya babrik olarak bilinir. Bilimsel olarak Cionura erecta (L.) Griseb. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Griseb. kısaltması bilim insanı August Heinrich Rudolf Grisebach (1814-1879) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1-8 m boylanabilen, çok yıllık, çalı veya tırmanıcı formlu bir türdür. Gövdeler çok sayıda, gençlikte yeşil ve beyaz kısa havlı, sonraları tüysüz, gri-kahverengi veya gri renktedir. Yapraklar 10 x 8 cm, yumurtamsı, sivri uçlu, taban kalp şeklinde, üst yüz parlak yeşil, alt yüz hafifçe dumanlı; sap 4 cm uzunluğa kadardır. Çiçeklenme Nisan-Eylül ayları arasında; çiçek durumu talkım; çiçek kümesi sapı 5 cm; taç beyaz, nadiren pembemsi veya sarı, 8-12 mm çapta, tüysüz; taççık dilimleri üçgen biçimli. Meyve folikül, 8 x 6 mm boyutlarda, en geniş yeri tabanın hemen üzerindedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Cionura erectaÇıralı / Kemer / Antalya
Ağustos 2020 ©Serdar Ölez
Cionura erectaBeypazarı / Ankara
Haziran 2016 ©Serdar Ölez
Cionura erectaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Cionura erectaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cionura türleri: C.erecta
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)