floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cerasus avium
 
Tatvan / Bitlis - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Cerasus aviumCerasus aviumCerasus aviumCerasus aviumCerasus avium
Gözlem bildir
Kiraz
Rosaceae / Cerasus / Cerasus avium
mapmapmapmapmapmapmap
Kiraz (Cerasus avium) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1600m´ye kadar karışık ormanlarda bulunur; kültür formları genişçe yetiştirilmektedir ve bazen doğal gelişim gösterebilirler.

Bilimsel olarak Cerasus avium (L.) Moench şeklinde tanımlanır.

Cerasus etimolojisi

Cerasus eski Yunancada Giresun iline verilen Kerasous (Κερασοῦς) kelimesinden türetilmiştir; Giresunlu, Giresundan gelen anlamındadır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Moench kısaltması bilim insanı Conrad Moench (1744-1805) için kullanılmıştır.

Morfoloji


25m kadar boylanabilen, yaprak döken, odunsu bir türdür. Yapraklar yumurtamsı veya ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi ile eliptik arası formda, 160 x 80 mm´ye kadar irili ufaklı boyutlardadır; kenarlar testere veya çift-testere dişlidir; alt yüzeyleri başlangıçta kahverengimsi ve ±cılız tüylü, sonraları yeşil ve tüysüzdür veya sadece damar dipleri püsküller halinde tüylüdür; sap 50 mm kadar olabilir. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2-5´li şemsiye kurullardadır; çiçek sapı 30-60 mm´dir; hipantiyum çan şeklindedir; taç yapraklar beyaz renkte ve 12-15 mm uzunluktadır. Tek çekirdekli ve etli meyve küremsi ve yaklaşık 1 cm in çaptadır; kırmızı ile hemen hemen siyah arası bir renkte ve parlaktır; meyve çekirdeği yumurta biçimli veya küremsi formdadır ve yüzeyi pürüzsüzdür.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Cerasus aviumTatvan / Bitlis
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Cerasus aviumAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Cerasus aviumArıt / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Cerasus aviumKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Cerasus aviumKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cerasus türleri: C.angustifolia, C.avium, C.brachypetala, C.erzincanica, C.hippophaeoides, C.incana, C.mahaleb, C.microcarpa, C.prostrata, C.vulgaris
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)