floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cerastium brachypetalum
 
Döşemealtı / Antalya - Nisan 2023 © Serdar Ölez
Cerastium brachypetalumCerastium brachypetalumCerastium brachypetalumCerastium brachypetalumCerastium brachypetalumCerastium brachypetalumphotos
Gözlem bildir
Gevşekboynuzotu
Caryophyllaceae / Cerastium / Cerastium brachypetalum
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Gevşekboynuzotu (Cerastium brachypetalum) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; makilik alanlar ve ormanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Cerastium brachypetalum Pers. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Pers. kısaltması bilim insanı Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) için kullanılmıştır.

Morfoloji


5-40 cm boyunda tek yıllık otsu bir türdür. Gövde genellikle kısa salgılı ve uzun salgısız tüylüdür. Yapraklar 10-25 x 7-10 mm boyutlarda, dikdörtgenimsi-mızraksı, yumurtamsı formda, küt uçlu ve tüylüdür; taban yaprakları daha büyük ve spatula şekillidir. Çiçek durumu genellikle çok çiçeklidir. Olgun çiçek sapları genellikle çanaklardan uzundur; genellikle kapsülün altında ± kıvrıktır; alar pedisel 10-27 mm uzunluğunda, sık salgı tüylüdür. Brakte otsu, uzun tüylüdür. Çanak yapraklar 4-7 mm uzunluğunda, tabanda salgı tüylü, yukarı doğru uzun örtü tüyleri ile kaplıdır; örtü tüyleri çanağın ucundan ileri doğru uzanır. Taçlar çanak yapraklardan daha kısa veya biraz uzun, uçta 1/3 oranında oyukludur; taç tırnağı genellikle tüylüdür, dip kısmında küçük kulakçıklıdır. Stilus 5 adettir. Kapsül 8-9 çanakların 2 katı uzunluğundadır. Tohum genellikle koyu kahverengi ve üzeri muntazam tüberküllüdür.

Alttürleri şu şekilde tanılanır:

1. Taç yapraklar çanaklardan uzun ...subsp. pindigenum

1. Taç yapraklar çanaklardan kısa

2. Çiçek sapı ve çanaklarda salgı ve salgısız tüyler hemen hemen eşit yoğunlukta ...subsp. tauricum

2. Çiçek sapı ve çanaklarda salgı tüyleri daha yoğun ...subsp. roeserilistMaplistPiclist

Gözlemler


Cerastium brachypetalumİbradi / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez
Cerastium brachypetalumDöşemealtı / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan C. brachypetalum taksonları: Cerastium brachypetalum subsp. roeseri, Cerastium brachypetalum subsp. tenoreanum
Türkiye´de doğal yayılan Cerastium türleri: C.alpinum, C.amanum, C.araraticum, C.armeniacum, C.arvense, C.banaticum, C.brachypetalum, C.cerastoides, C.chlorifolium, C.comatum, C.davuricum, C.dichotomum, C.diffusum, C.dominici, C.dubium, C.fontanum, C.fragillimum, C.glomeratum, C.gnaphalodes, C.gracile, C.haussknechtii, C.hemschinicum, C.illyricum, C.kasbek, C.kotschyi, C.lazicum, C.ligusticum, C.longifolium, C.macranthum, C.perfoliatum, C.pisidicum, C.pumilum, C.purpurascens, C.ramosissimum, C.semidecandrum, C.sylvaticum, C.tomentosum
Kaynaklar
  1. Keskin, M. (2018). Türkiye´de yayılış gösteren Cerastium brachypetalum Pers. Caryophyllaceae türü üzerine notlar ve Türkiye florasına yeni bir alttür kaydı . Bağbahçe Bilim Dergisi , 5 (3) , 17-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/53967/727742
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)