floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Carpocoris pudicus
 
Hasköy / Yayladere / Bingöl - Haziran 2016 © Serdar Ölez
Carpocoris pudicus
Gözlem bildir
Mahçup kalkanböceği
/ Carpocoris / Carpocoris pudicus
map
Yarım kanatlılar adlarını şekil değiştirmiş ve yarısı nispeten sert bir doku şeklini almış olan üst kanatlarından alırlar. Bu kanaların gövdeye yakın kısmı gövdeyi bir kabuk gibi örter; kanatların uç kısımları ise diğer böceklerinki gibi zarsı yapıdadır. Yarım kanatlılar takımından olan ve isimlerini trapezoid biçimindeki gövdelerinden alan kalkan böcekleri ailesi yaklaşık 900 cins ve 4700'den fazla tür içerir. Alışılagelmişin dışında sarı rengi ile Carpocoris pudicus bunlardan sadece birisidir.
Mahçup kalkanböcekleri Mayıs-Ekim ayları arasında; 1600 m yüksekliklere kadar; meşe ormanları içindeki dikenlikler, yol kenarları ve tarım alanlarının kenar zonlarında gözlenebilirler. Konukçuları sıklıkla Triticum sp., Onopordon sp. ve diğer Asteraceae ailesi bireyleridir.[4][6]


Carpocoris pudicus Türkçede Mahçup kalkanböceği olarak adlandırılır.

pudicus etimolojisi

Pudicus Latincede mahçup, mütevazı, iffetli anlamlarında kullanılır.

Morfoloji


Vücut uzunluğu 10-14 mm'dir ve dişiler erkeklere göre biraz daha uzundur. Baş ve vücut sarımsı kahverengi, yan kenarları noktalardan oluşmuş siyah şerit şeklindedir. 1.anten segmenti sarımsı kahverengi, diğer segmentler siyah renktedir; 3'üncü segment 2'nciden kısadır.
Pronotum
’da siyah noktalardan oluşmuş 4 paralel çizgi bulunur;
humerus
açısı görece yuvarlatılmıştır ve üzerinde siyah noktacıklar bulunur.
Abdomen
pronotum
a göre daha dardır.
Scutellum
un yan kenarlarında yarım daire şeklinde girintiler bulunmaktadır.
Konneksivum
kenarları siyah lekelidir.
Kanat zarı
sarı renkte ve abdomenden uzundur.
Rostrum
sarımsı kırmızı renkte, ortası boyuna siyah çizgilidir ve arka bacak arasına kadar ulaşır. Bacaklar sarımsı kırmızı renktedir.
Paramer
tek dişlidir.[3][6]


listMaplistPiclist

Gözlemler


Carpocoris pudicusHasköy / Yayladere / Bingöl
Haziran 2016 ©Serdar Ölez
Kaynaklar
  1. Pentatomidae: Carpocoris mediterraneus mediterraneus. (n.d.). https://dogalhayat.org/property/pentatomidae-carpocoris-mediterraneus-mediterraneus-2/
  2. LUPOLI, R., DUSOULIER, F., CRUAUD, A., CROS-ARTEIL, S., & STREITO, J. (2013). Morphological, biogeographical and molecular evidence of Carpocoris mediterraneus as a valid species (Hemiptera: Pentatomidae). Zootaxa, 3609(4), 392-410. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3609.4.2
  3. Durmaz, M. D. (2008). Eskişehir İli Geocorisae (Insecta:Heteroptera) Faunası Üzerinde Ön Çalışmalar [Master's thesis]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasYx-d0tXhvGWGLubi6qdbplswntcA73-sqlfJJSvgU_V
  4. Fent, M., & Aktaç, N. (1999). Edirne Yöresi Pentatomidae (Heteroptera) Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar. Turkish Journal of Zoology, (23), 377-395. http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/issues/zoo-99-23-ek2/zoo-23-ek2-3-96069.pdf
  5. Carpocoris2. (n.d.). https://dogalhayat.org/property/carpocoris2/
  6. Carpocoris pudicus (Poda, 1761). (n.d.). Inventaire National du Patrimoine Naturel. https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/313024/tab/fiche
  7. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  8. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)