floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Carduus lanuginosus
 
Bozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Carduus lanuginosusCarduus lanuginosusCarduus lanuginosus
Gözlem bildir
Yünlükangal
Asteraceae / Carduus / Carduus lanuginosus
mapmapmapmapmap
Yünlükangal (Carduus lanuginosus) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden endemik bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Adana alt bölgelerinde yayılış göstermektedir. 2250-3100 m Yükseklikler arasında; kireçtaşı kayalık yamaçlar, çağıllıklar, aşınmış alanlar ve yıkanmış alanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Carduus lanuginosus Willd. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Willd. kısaltması bilim insanı Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) için kullanılmıştır.

Morfoloji


20-50 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövdeler (yapraklar gibi) yoğun basık beyaz-kaba tüylü, boylu boyunca yapraksı ve dalgalı-kanatlıdır, kanatlar üçgen biçimli iğne dikenli lobludur; az sayıda yalancı şemsiyemsi başlıdır. Sap yaprakları ½-¾´üne kadar sığ tüysü bölmeli ve her iki yüzü kaba tüylüdür; birincil dilimler 3-4 üçgen biçimli veya mızraksı loblu, loblar ± gürbüz dikenli, dikenler 2-10 mm uzunluktadır. Kapitulum dikensiz veya kısa ve düzensiz dikenli çiçek kümesi sapı üzerinde tekildir. İnvolukrum yoğun örümcek ağsı, basık-küremsi ve dikenlerle beraber 20-30 mm uzunluktadır; filariler seyrektir, ortadakiler yumurtamsı-mızraksı, yaygın, belirgin şekilde 1 damarlıdır ve uzun biz şeklindeki dikene doğru incelir. Taç yapraklar tek simetri eksenine sahip (zikomorfik), pembe ve 19-22 mm´dir. Sert kabuklu meyveler 4-5 mm uzunlukta; papus ~ 20 mm uzunluktadır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Carduus lanuginosusBozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Carduus lanuginosusPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Carduus türleri: C.acanthoides, C.acicularis, C.adpressus, C.amanus, C.argentatus, C.candicans, C.crispus, C.getulus, C.hamulosus, C.lanuginosus, C.nawaschinii, C.nervosus, C.nutans, C.olympicus, C.onopordioides, C.pycnocephalus, C.rechingerianus, C.seminudus, C.tmoleus, C.uncinatus
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)