floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Calocera viscosa
 
Daday / Kastamonu - Ekim 2016 © Mustafa Gökmen
Calocera viscosaCalocera viscosa
Gözlem bildir
Sarı geyik boynuzu
/ Calocera / Calocera viscosa
map
Kozalaklı ağaçların ölü kütükleri ve düşen dallar üzerinde bol miktarda gelişebilen parlak sarı, çok çatallı dallı bir jöle mantarıdır. Çok parlak olduğundan tam kapalı yoğun ormanlıklarda bile kolaylıkla farkedilebilir.
Kozalaklı ağaçların kök ve kütüklerinde gelişir.


Calocera viscosa Türkçede Sarı geyik boynuzu olarak adlandırılır.

Calocera etimolojisi

Calocera Eski Yunancada `güzel` anlamına gelen calo- öneki ile `balmumu gibi` anlamına gelen -cera sonekinin birleşiminden türetilmiştir; güzel ve balmumumsu anlamındadır.

viscosa etimolojisi

Viscosa {Latince}: zamklı, yapışkan.

Morfoloji


Gövdeler birkaç veya birçoğu bir arada; her biri 3-10 cm arasında boylanabilir. Geliştiği odunsu dokudan çıkar çıkmaz kısa bir sapın üzerine dik yükselen; uçlara yaklaştıkça daha çatallı, geniş yuvarlak veya yassı kesitli, kıvamlı ve jelatinimsi dokuda dallardan oluşur. Taze iken parlak sarı veya turuncu-sarı, kuru ortamlarda kırmızımsı-turuncu sarı renktedir.
Etli kısım sarı, jelatinimsi ve serttir.
Sporlar beyaz; elipsoid veya uzun elipsoid formda, 8-12 x 3.5-5µm boyutlarda; camsı, yarı saydam bir görünüme sahiptir ve her spor iki yağ damlası içerir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Calocera viscosaDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Mustafa Gökmen
Kaynaklar
  1. 'Calocera viscosa' Healing Mushrooms, Erişim tarihi Nisan 13, 2020 (https://healing-mushrooms.net/archives/calocera-viscosa.html)
  2. 'Calocera viscosa' Messiah College, Erişim tarihi Nisan 13, 2020 (https://www.messiah.edu/Oakes/fungi_on_wood/club%20and%20coral/species%20pages/Calocera%20viscosa.htm)
  3. 'Calocera viscosa Yellow Stagshorn Identification' First Nature, Erişim tarihi Nisan 14, 2020 (https://www.first-nature.com/fungi/calocera-viscosa.php)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)