floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Briza humilis
 
Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Briza humilisBriza humilis
Gözlem bildir
Kadındili
Poaceae / Briza / Briza humilis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kadındili (Briza humilis) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 350-1800 m arası yüksekliklerde, çam ve meşe ormanlarında, taşlık yamaçlar, nadas tarlalarıda, kireçtaşı tortulu şistli topraklarda gelişim gösterir.

Bilimsel olarak Briza humilis M.Bieb. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. M.Bieb. kısaltması bilim insanı Friedrich August Marschall von Bieberstein (1768-1826) için kullanılmıştır.

Morfoloji


8-40 cm boylanabilen, vejetatif üreyimsiz, buğdaygiller ailesinden tek yıllık otsu bir bitkidir. Sap yaprakları 2 mm genişlikte, seyrek, tüysüz. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek durumu birleşik salkım, 2-10 cm uzunlukta, 2-3 kez dallanmış; çiçek sapı 1-6mm, ~dik, başak tan kısa veya hafif uzunca; başak çok sayıda, yukarı doğru yükselen, yumurtamsı formda, 4-5x3-4 mm boyutlarda, keskin uçlu; tane zarfı (kavuz) yuvarlağımsı fakat derin içbükey, 2.5-3 mm uzunlukta, arka kısmı az derecede tüylü, küt; başakçık 5-7 adet; başakçık bürgüsü (lemma) tane zarfı (kavuz) ile aynı formda; başakçık bürgüsü (palea) genişçe, eliptik, başakçık bürgüsü (lemma) kadar uzun ve küt uçludur.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Briza humilisAysantı Beli / Ankara
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Briza humilisKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan ve ark.
Briza humilisAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Briza türleri: B.humilis, B.marcowiczii, B.maxima, B.media, B.minor
Kaynaklar
  1. Davis, 1985, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:9 Page:516
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)