floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Beta macrorhiza
 
Kırklar / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Beta macrorhizaBeta macrorhizaBeta macrorhizaBeta macrorhiza
Gözlem bildir
Kızılpancar
Amaranthaceae / Beta / Beta macrorhiza
mapmap
Kızılpancar (Beta macrorhiza) Ispanakgiller (Amaranthaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Yukarı Fırat alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir.

Beta macrorhiza Türkçede Kızılpancar olarak adlandırılır. Bilimsel olarak Beta macrorhiza Steven şeklinde tanımlanır.

Steven etimolojisi

Bilimsel adlandırmada kullanılan Steven ismi türün ilk kez Christian von Steven (1781-1863) tarafından yayınlandığını belirtir; Steven Fin asıllı Rus bir botanikçi ve böcekbilimcidir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Steven kısaltması bilim insanı Christian von Steven (1781-1863) için kullanılmıştır; Steven Fin asıllı Rus bir botanikçi ve böcek bilimcidir.

Morfoloji


Dumanlı, tüysüz, çok yıllık bir türdür; 1m´den fazla boylanabilir; kök çok gürbüz ve dallanmıştır. Yapraklar kalpsi veya hemen hemen üçgensi, tam kenarlı ve zayıfça dalgalıdır. Çiçek durumu uzun-dallanmış, birleşik salkım formundadır. Brakteler çok geniş, yuvarlağımsı veya genişçe yumurtamsıdır; kıl uçlu ve çok-damarlıdır. Çiçekler 1-4´li gruplardadır. Periant segmentleri otsu görünümde, yayılı, hemen hemen yumurtamsı, zayıfça omurgalıdır; periantın alttaki birleşik kısmı yuvarlağımsıdır ve omurgalı veya açılı değildir.listMaplistPiclist

Gözlemler


Beta macrorhizaKılıçlar / Yahşihan / Ankara
Mayıs 2015 ©Ahmet Demirtaş
Beta macrorhizaKırklar / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Beta macrorhizaPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Beta türleri: B.adanensis, B.corolliflora, B.lomatogona, B.macrocarpa, B.macrorhiza, B.maritima, B.trigyna, B.trojana, B.vulgaris
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)