floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Bellis annua
 
Kalamaki / Kuşadası / Aydın - Mart 2023 © Serdar Ölez
Bellis annuaBellis annuaBellis annuaBellis annuaBellis annuaBellis annuaphotos
Gözlem bildir
Akbubeçlik
Asteraceae / Bellis / Bellis annua
mapmapmapmapmap
Akbubeçlik (Bellis annua) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Asıl Ege, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 300 m yükseklikler arasında; nadas ve döküntü toprak kıyılarındaki nemli alanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Bellis annua L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


Tek yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeler dik veya yatıktır, seyrek havlıdır ve 7 cm kadat boylanabilir. Yapraklar ispatula biçimli, 1-1.5 cm x 4-8 mm boyutlarda ve keskin veya küt uçludur, tabana doğru incelir, tam kenarlı veya uca doğru 2-3 dişlidir, taban yakını kirpikli, değilse tüysüzdür. Kapitulum 2-7 cm çsap ucundadır. İnvolukrum 3-4 mm genişliktedir; filariler mızraksıdır ve 2.5-3 x 1-1.5 mm boyutlardadır. Dilsi çiçekçikler 20-30 adettir ve 4-5 mm uzunluktadır. Tüpsü çiçekçiklerin taç yaprakları 1.5 mm´dir. Sert kabuklu meyveler 1.2-1.4 mm ve inceden inceye havlıdır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Bellis annuaKalamaki / Kuşadası / Aydın
Mart 2023 ©Serdar Ölez
Bellis annuaÇamlı / Marmaris  / Muğla
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Bellis türleri: B.annua, B.perennis, B.sylvestris
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)