floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Arundo donax
 
Merkez / Karaburun / İzmir - Ekim 2021 © Serdar Ölez
Arundo donaxArundo donaxArundo donaxArundo donaxArundo donaxArundo donaxphotos
Gözlem bildir
Kargı
Poaceae / Arundo / Arundo donax
mapmapmapmapmapmapmap
Kargı (Arundo donax) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 250 m yükseklikler arasında; su kenarları ve tarla sınırlarında yayılış gösterirler.


Bilimsel olarak Arundo donax L. şeklinde tanımlanır.

Arundo etimolojisi

Arunda Latincede ΄kamış, saz΄ anlamındadır. 

donax etimolojisi

Donax Yunanca δόναξ (dónax)΄tan türetilmiştir; Alman botanikçi Reinhold Strömberg (1940) donax kelimesini ΄tohum başlarını sallama΄ olarak tanımlar ve kelimeyi ΄sallamak΄ anlamına gelen δονέω (donéō) kelimesi ile ilişkilendirir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


5 m boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövdeler basittir veya boğumlardan kısaca dallanmıştır. Dilcik 1-1.5 mm uzunluktadır, tepesi kesiktir ve üst kenarında bir sıra yoğun kısa kirpikler bulunur. Yapraklar 60 x 6 cm boyutlardadır, uca doğru incelir, yüzeyi az pürüzlüdür; yaprak tabanı yuvarlağımsı veya kalp şeklindedir. Çiçeklenme ekim ayında gerçekleşir. Çiçek kurulu birleşik salkım formludur ve 70 cm kadar uzun olabilir. Başak 2-4 çiçeklidir. Tane zarfları (kavuzlar) 9-14.5 mm uzunlukta ve eşit boydadır, yüzeyler tüysüzdür. Dış başakçık bürgüsü mızraksı formda ve 7-12 mm uzunluktadır, 3 damarlıdır ve damarlar kısa bir kılçıkla sonlanır, orta kılçık 1.5-4 mm ve yanal kılçıkların iki katı uzunluktadır; sırt kısımdaki tüyler 6-7 mm uzunluktadır. Ercik 2.5-3 mm uzunluktadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Arundo donaxMerkez / Karaburun / İzmir
Ekim 2021 ©Serdar Ölez
Arundo donaxAhmetbeyli / Selçuk / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Arundo türleri: A.donax, A.plinii
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
  2. US Forest Service (2021). Arundo donax. https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/graminoid/arudon/all.html
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)