floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Aruncus vulgaris
 
Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Aruncus vulgarisAruncus vulgarisAruncus vulgarisAruncus vulgarisAruncus vulgarisAruncus vulgarisphotos
Gözlem bildir
Hoş keçisakalı
Rosaceae / Aruncus / Aruncus vulgaris
mapmap
Hoşkeçisakalı (Aruncus vulgaris) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; çalılık ve ormanlık alanlarda, çoğunlukla dere boylarında kayalar arasında gelişirler.

Türkçe literatürde genellikle Hoşkeçisakalı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde gelinpüskülü olarak bilinir. Bilimsel olarak Aruncus vulgaris (Maxim.) Raf. ex H.Hara şeklinde tanımlanır.

Aruncus etimolojisi

Aruncus Yunancada `keçi sakalı` anlamına gelen aryngos kelimesinden türetilmiştir.

vulgaris etimolojisi

Vulgaris {Latince}: genel, alelade, sıradan. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Maxim. kısaltması bilim insanı Carl Johann (Ivanovi?) Maximowicz (1827-1891) için kullanılmıştır. Raf. kısaltması bilim insanı Constantine Samuel Rafinesque (1783-1840) için kullanılmıştır. H.Hara kısaltması bilim insanı Hiroshi Hara (1911-1986) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1-2 m boylanabilen, çok yıllık, iki evcikli, çalı formlu bir türdür. Yapraklar 2-3 tüysü; yaprakçıklar yumurtamsı-mızraksı, 5-10 x 2-4 cm, keskin çift çentikli testere dişli, nadiren loblu, tüysüz veya çok seyrek havlı; yaprak sapı en çok 20 cm uzunluktadır. Çiçek durumu birleşik salkım, en çok 50 cm; çiçekler 2.5-5 mm çapta; çanak yapraklar 1 mm; taç yapraklar 5 adet, 0.5–1.5 mm, keskin veya küt uçlu; erkek çiçekler 20-30 ercikli; ercikler 1.5–2 mm, üç sıralı; sapçıklar narin; başçık oynak; dişi çiçekler üreyimsiz ercikli, 3 tüysüz karpelli; boyuncuk 0.3–0.8 mm uzunluktadır. Meyve folikül formda, sarkık, kahverengi; tohumlar 1.5–2 mm çaptadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Aruncus vulgarisMaçahel / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Aruncus türleri: A.vulgaris
Kaynaklar
  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 5
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)