floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Anchusa leptophylla subsp. tomentosa
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Boraginaceae / Anchusa / Anchusa leptophylla subsp. tomentosa
mapmapmapmap
Yünlüballık (Anchusa leptophylla subsp. tomentosa) Hodangiller (Boraginaceae) ailesinden endemik bir türdür. Türkiye'de Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Dicle alt bölgelerinde yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Anchusa leptophylla subsp. tomentosa (Boiss.) D.F.Chamb. şeklinde tanımlanır.

Anchusa etimolojisi

Anchusa Eski Yunancada kozmetik amaçlarla kullanılan bir bitkiye (muhtemelen Alkanna tinctoria) verilen isim olan ἄγχουσα (ánkhousa) kelimesinden türetilmiştir.

leptophylla etimolojisi

Leptophylla Latincede `uzun, ince yaprakları olan´ anlamına gelen leptophyllus kelimesinden türetilmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir.

subsp. etimolojisi

Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır.

tomentosa etimolojisi

Tomentosa Latincede `kısmen veya tamamen kısa tüylerle kaplı` anlamına gelen tomentos kelimesinden türetilmiştir; bitkinin bir bölümünün veya tamamının tüylerle kaplı olduğuna işaret eder. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır. D.F.Chamb. kısaltması bilim insanı David Franklin Chamberlain (1941-) için kullanılmıştır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. leptophylla taksonları: Anchusa leptophylla subsp. incana, Anchusa leptophylla subsp. leptophylla, Anchusa leptophylla subsp. tomentosa
Türkiye´de doğal yayılan Anchusa türleri: A.aegyptiaca, A.arvensis, A.azurea, A.cespitosa, A.gmelinii, A.hybrida, A.konyaensis, A.leptophylla, A.limbata, A.officinalis, A.procera, A.pusilla, A.strigosa, A.stylosa, A.thessala
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)