floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ampelopsis orientalis
 
Küçüksır / Onikişubat / Kahramanmaraş - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Ampelopsis orientalisAmpelopsis orientalisAmpelopsis orientalisAmpelopsis orientalisAmpelopsis orientalisAmpelopsis orientalisphotos
Gözlem bildir
Bikir asması
Vitaceae / Ampelopsis / Ampelopsis orientalis
mapmapmap
Bikirasması (Ampelopsis orientalis) Asmagiller (Vitaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 50-1800 m yükseklikler arasında; doğal yayılma alanı Suriye ve Türkiye´nin güneyi ile sınırlıdır; taşlık kireçtaşı alanlarda ve taşlık zeminli yaprak döken orman altlarında yetişir.
 


Türkçe literatürde genellikle Bikirasması olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde yabani asma veya yabani üzüm olarak bilinir. Bilimsel olarak Ampelopsis orientalis (Lam.) Planch. şeklinde tanımlanır.

Ampelopsis etimolojisi

Ampelopsis cins adı Eski Yunanca ἅμπελος (ampelos) kelimesinde türetilmiştir; `asma´ anlamına gelmektedir.

orientalis etimolojisi

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Lam. kısaltması bilim insanı Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829) için kullanılmıştır. Planch. kısaltması bilim insanı Jules Émile Planchon (1823-1888) için kullanılmıştır.

Morfoloji


3 metre kadar boylanabilen, alçak, sarılıcı veya tırmanıcı çalı formunda gelişen bir türdür. Sürgünler sülüksüzdür. Yapraklar almaşık dizilidir, 3 yaprakçıklı, çift üçlü yaprakçıklı (iki kere bölünerek bir saptan üç sapçık üzerinde üçer yaprakçık toplamda 9 yaprakçık durumu) veya tüysü birleşik formda olabilir; yaprakçıklar keskin çentikli dişlidir ve tüysüzdür. Çiçeklenme haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 4 parçalı, parlak sarımsı yeşildir ve talkım kurullarda gelişir. Üzümsü meyve ~5 mm çaptadır, başlangıçta soluk sarımsı yeşildir, olgunlaştığında mavi siyah renk alır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Ampelopsis orientalisKüçüksır / Onikişubat / Kahramanmaraş
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ampelopsis türleri: A.orientalis
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021, çevirenin notu: Kaynakta hatalı olarak A.orientale olarak listelenmiştir)
  2. "Ampelopsis Orientalis (Lam.) Planch." GBIF. Accessed August 29, 2021. https://www.gbif.org/species/4052371.
  3. "Ampelopsis." Wikipedia, the Free Encyclopedia. Last modified March 13, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Ampelopsis.
  4. "Ampelopsis Orientalis." Hortipedia - Hortipedia. Accessed August 29, 2021. https://en.hortipedia.com/Ampelopsis_orientalis.
  5. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  6. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  7. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  8. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)