floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Alhagi maurorum
 
Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Fuat Turan
Alhagi maurorumAlhagi maurorumAlhagi maurorumAlhagi maurorumAlhagi maurorumAlhagi maurorumphotos
Gözlem bildir
Aguldikeni
Fabaceae / Alhagi / Alhagi maurorum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Aguldikeni (Alhagi maurorum) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Erzurum-Kars, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesinden 1200m`ye kadar yüksekliklerde, hendek kenarları, döküntü ve sıklıkla tuzlu alanlarda görülür.

Türkçe literatürde genellikle Aguldikeni olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde deve dikeni, kara yandık, kara yantak veya rumdikeni olarak bilinir. Bilimsel olarak Alhagi maurorum Medik. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Medik. kısaltması bilim insanı Friedrich Kasimir Medikus (1736-1808) için kullanılmıştır; Medikus Alman hekim ve botanikçidir; Avrupada Robinia türlerinin yetiştirilmesini teşvik etmiştir.

Morfoloji


100cm kadar boylanabilen, dikenli bir çalı türüdür. Yapraklar basit, 10-20x3-4mm boyutlarda ve dikdörtgenimsidir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçekler tekil veya çiftli olarak dal boyunca dizili; çiçek sapı 1-3mm, her birinde 1-2 küçük brakteol bulunmakta; çanak ~2mm, tüysüz; ~0·5mm dişli, üçgen biçimli, küt uçlu girintili; taç yapraklar pembe; ovaryum tüysüzdür. Meyve boğumlu, 8-30x2-3mm boyutlarda, kahverengi, tüysüz, 1-9 tohumlu, tohumlar üzerine sıkıca büzülmüştür.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Alhagi maurorumÇayırhan / Nallıhan / Ankara
Haziran 2024 ©Serdar Ölez
Alhagi maurorumOvaçiftlik / Yeşilhisar / Kayseri 
Nisan 2024 ©Serdar Ölez
Alhagi maurorumÇandır / Ortaca / Muğla
Kasım 2023 ©Volkan Yalazay
Alhagi maurorumBahçelievler / Bodrum / Muğla
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Alhagi maurorumNallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Fuat Turan
Alhagi maurorumNallıhan / Ankara
Haziran 2016 ©Serdar Ölez
Alhagi maurorumKüçük Menderes Deltası / Selçuk  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Alhagi maurorumBüyük Menderes Deltası / Kuşadası  / Aydın
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Alhagi maurorum eşisimleri/sinonimleri: Alhagi pseudalhagi, Alhagi maurorum subsp. maurorum
Türkiye´de doğal yayılan A. maurorum taksonları: Alhagi maurorum subsp. graecorum, Alhagi maurorum subsp. maurorum
Türkiye´de doğal yayılan Alhagi türleri: A.maurorum, A.pseudalhagi
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)