floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Agrostemma brachyloba
 
Gölcük / Isparta - Temmuz 2019 © Serdar Ölez
Agrostemma brachylobaAgrostemma brachylobaAgrostemma brachylobaAgrostemma brachylobaAgrostemma brachylobaAgrostemma brachylobaphotos
Gözlem bildir
Katır çiçeği
Caryophyllaceae / Agrostemma / Agrostemma brachyloba
mapmapmapmapmapmap
Katırçiçeği (Agrostemma brachyloba) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Konya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 200-1600 m yükseklikler arasında; tarlalar ve yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Agrostemma brachyloba (Fenzl) K.Hammer şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Fenzl kısaltması bilim insanı Eduard Fenzl (1808-1879) için kullanılmıştır. K.Hammer kısaltması bilim insanı Karl Hammer (1944-) için kullanılmıştır.

Morfoloji


35-60 cm boylanabilen otsu bir türdür. Gövdeler dik, dallanmış, basık cılız tüylüdür. Yapraklar hemen hemen mızraksı, gövde ortasında taban genişliği ~3-5 mm, keskin uçludur. Çiçeklenme mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek sapı çok uzun; çanak tüp 14-17 mm, kuvvetle çıkıntılı, basık cılız tüylü; çanak dişler 11-16 x 1-1.5 mm; taç yapraklar pembe-eflatun, taban yakınında kırmızı-siyah benekli, 30-40 mm, çanak dişlerden daha uzun; dip kısım beyaz, hemen hemen kamamsı; ercik ve boyuncuk dışa taşmıştır. Meyve kapsül, yumurta biçimli, 1.2-1.8 cm, çanaktan hafifçe uzunca; tohumlar siyah, yumurta biçimli veya böbrek şeklindedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Agrostemma brachylobaGölcük / Isparta
Temmuz 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Agrostemma türleri: A.brachyloba, A.githago
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)