floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Agrimonia eupatoria
 
Çamlıpınar / Yeşilköy / Bursa - Ekim 2020 © Serdar Ölez
Agrimonia eupatoriaAgrimonia eupatoriaAgrimonia eupatoriaAgrimonia eupatoria
Gözlem bildir
Fıtıkotu
Rosaceae / Agrimonia / Agrimonia eupatoria
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Fıtıkotu (Agrimonia eupatoria) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2300 m yüksekikler arasında; nemli çayırlıklar ve dere boylarında doğal gelişim gösterir. 


Bilimsel olarak Agrimonia eupatoria L. şeklinde tanımlanır.

Agrimonia etimolojisi

Agremonia gözdeki katarakt anlamına gelen Eski Yunanca argemos kelimesinden türetildiği sanılmaktadır; bitkinin bu göz rahatsızlığı için (doğrulanamamış) iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


20-120 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler dik gelişir. Dip yapraklar sıklıkla rozet dizilimlidir. Yapraklar tüysü birleşik formdadır ve 8-25 cm uzunluktadır. Yaprakçıklar 4-13 çifttir ve birbirlerinden farklı morfolojik özellikler gösterebilir; testere veya küt dişli kenarlıdır; alt tarafı salgılı tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Eylül ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları 10-35 cm uzunlukta, seyrek veya çok çiçekli başakvari salkım formundadır; çiçek sapı 1-3 mm uzunluktadır; çiçekler kurula dik gelişir; çanak yapraklar yumurtamsı formda, 3 damarlı, 1.5-2 mm boyda ve salgılı tüylüdür; taç yapraklar sarı renkte ve 3-6 mm uzunluktadır; gelişkin hipantiyum külah şekilli veya kıvrımlı yapıda, 7-10 x 5-8 mm boyutlardadır, dip kısmı tüylü ve derin kanallıdır. Hipantiyum üzerindeki sert kıllardan içte kalanlar dik, dışta kalanlar dar açılı, yaygın veya hafifçe aşağı bükülmüş durumdadır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Agrimonia eupatoriaÇamlıpınar / Yeşilköy / Bursa 
Ekim 2020 ©Serdar Ölez
Agrimonia eupatoriaEğrisöğüt / Pınarbaşı / Kayseri
2002 ©Ayşe Mine Özkan v.d.
Agrimonia eupatoriaGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Agrimonia eupatoriaKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Agrimonia eupatoriaPülümür / Tunceli
Aralık 2017 ©Ebru Yüce Babacan vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. eupatoria taksonları: Agrimonia eupatoria subsp. asiatica, Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria
Türkiye´de doğal yayılan Agrimonia türleri: A.eupatoria, A.repens
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)