floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Abies cilicica
 
Akseki / Antalya - Nisan 2023 © Serdar Ölez
Abies cilicicaAbies cilicicaAbies cilicica
Gözlem bildir
Toros Göknarı
Pinaceae / Abies / Abies cilicica
mapmapmapmap
Torosgöknarı (Abies cilicica) Çamgiller (Pinaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière şeklinde tanımlanır.

Abies etimolojisi

Abies Latince bir kelimedir ve yükselen, dimdik çıkan anlamındadır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Antoine kısaltması bilim insanı Franz Antoine (1815-1886) için kullanılmıştır.

Kotschy etimolojisi

Bilimsel adlandırmada kullanılan Kotschy kısaltması, türün Carl Georg Theodor Kotschy (1813–1866) tarafından yayınlandığını belirtir; Kotschy Avusturyalı botanikçi ve kaşiftir; araştırmalarında büyük miktarda bitki örneği toplamıştır, ayrıca bazıları bilim dünyası için yeni olan kırk meşe türünü de tanımlamıştır. Kotschy kısaltması bilim insanı Carl Georg Theodor Kotschy (1813-1866) için kullanılmıştır; Kotschy Avusturyalı bir botanikçi ve kaşiftir Carrière kısaltması bilim insanı Élie Abel Carrière (1818-1896) için kullanılmıştır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Abies cilicicaAkseki / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
TEHDİTE YAKIN / NEAR THREATENED
Bu türün neslinin yakın gelecekte doğada tükenme riski mevcuttur.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. cilicica taksonları: Abies cilicica subsp. cilicica, Abies cilicica subsp. isaurica
Türkiye´de doğal yayılan Abies türleri: A.alba, A.cilicica, A.nordmanniana
Gözlem bildirilen diğer Abies türleri: A.pinsapo
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)