floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Iris taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Iridaceae
Cins adı: Iris
Türkiye´de toplam 50 tür, 12 alttür, 6 varyete, 1 form, 1 melez tür doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar gözlem konumlarıdır.
Aksüsen
Iris albicans
Taşsüseni
Iris aphylla
Ovasüseni
Iris aschersonii
Endemik
Karsnavruzu
Iris atropatana
Kayanavruzu
Iris aucheri
Keçinavruzu
Iris bakeriana
Vankurtkulağı
Iris barnumiae
Kafnavruzu
Iris caucasica
Kafnavruzu
Iris caucasica subsp. caucasica
Türknavruzu
Iris caucasica subsp. turcica
Sarınavruz
Iris danfordiae
Endemik
Alacakurtkulağı
Iris elegantissima
Kırnavruzu
Iris farashae
Endemik
Kokarsüsen
Iris foetidissima
Kabanavruz
Iris galatica
Endemik
Sasonkurtkulağı
Iris gatesii
Sultannavruz
Iris histrio
Amasyanavruzu
Iris histrioides
Endemik
Torossüseni
Iris junonia
Endemik
çalısüseni
Iris kerneriana
Endemik
Maraşkurtkulağı
Iris kirkwoodiae
Lazsüseni
Iris lazica
Kurtkulağı
Iris lycotis
Dikenlisüsen
Iris masia
Yataksüseni
Iris masia subsp. dumaniana
Endemik
Dikenlisüsen
Iris masia subsp. masia
Ballıkurtkulağı
Iris nectarifera
Ballıkurtkulağı
Iris nectarifera var. mardinensis
Endemik
Ballıkurtkulağı
Iris nectarifera var. nectarifera
Endemik
Mavruzo
Iris nezahatiae
Endemik
Ankarasüseni
Iris orientalis
Aksekinavruzu
Iris pamphylica
Endemik
Hoşkurtkulağı
Iris paradoxa
Iris paradoxa f. choschab
Buzala
Iris persica
Peşmennavruzu
Iris peshmeniana
Endemik
Bataksüseni
Iris pseudacorus
Vannavruzu
Iris pseudocaucasica
Meşesüseni
Iris pumila
Meşesüseni
Iris pumila subsp. attica
Morsüsen
Iris purpureobractea
Endemik
Karakörpeze
Iris reticulata
Meşenavruzu
Iris reticulata var. kurdica
Endemik
Karakörpeze
Iris reticulata var. reticulata
Anakurtkulağı
Iris sari
Endemik
Kırsüseni
Iris schachtii
Endemik
çayırsüseni
Iris sibirica
çatalsüsen
Iris sintenisii
çatalsüsen
Iris sintenisii subsp. sintenisii
Pirpizek
Iris sophenensis
Endemik
Benlikurtkulağı
Iris sprengeri
Endemik
Yaylasüseni
Iris spuria
Yaylasüseni
Iris spuria subsp. musulmanica
Göknavruz
Iris stenophylla
Aknavruz
Iris stenophylla subsp. margaretiae
Endemik
Göknavruz
Iris stenophylla subsp. stenophylla
Endemik
Bodursüsen
Iris suaveolens
Tortumsüseni
Iris taochia
Endemik
Karakulaksüseni
Iris tuberosa
çalınavruzu
Iris unguicularis
çalınavruzu
Iris unguicularis subsp. carica
çalınavruzu
Iris unguicularis subsp. carica var. carica
Endemik
Iris unguicularis subsp. carica var. syriaca
Sarıkurtkulağı
Iris urmiensis
Göksüsen
Iris x germanica
Sarısüsen
Iris xanthospuria
Endemik
Bilbilazek
Iris zagrica

Morfoloji [1]

Çokyıllık, otsu, rizomlu veya soğanlı, nadiren parmaksı yumrulu bitkiler. Yapraklar çoğunlukla tabanda, düz, kılıçsı veya oluksu, bazen şeritsi, ipliksi, nadiren silindirik veya köşeli; gövde yaprakları az veya çok. Gövde tek veya küme halinde, basit veya dallanmış, bazen doğrudan soğandan çıkar. Bırakte ve bıraktecik 1-3 adet, ucu yuvarlak, sivri veya uzunca sipsivri, bazen şişkin. Çiçekler aktinomorf, genellikle büyük, 6 segmentli; periyant tüpü var. Periyant segmentleri genellikle dar bir kabza ile geniş bir dudaktan oluşur; saptan dudağa geçiş ya birdenbire ya da tedrici. Sitamenler dış segmentlerin tabanından çıkar; iplikçik ince, serbest, genellile yassı, sitilusa yaslanmış; başçık şeritsi, dışadönük, sitilusa (sitilus dalına) yaslanmış; çiçektozu anakolpat veya sinkolpat, nadiren apertürsüz, ekzin retikulat. Yumurtalık altdurumlu; ya üç odacıklı, pilasentalanma eksenden ya da nadiren bir odacıklı, pilasentalanma çevresel. Sitilus 3 dallı, taçyapraksı; dallanma iplikçikler hizasında; her dal (betimlerde sitilus diye verilmiştir) uçta iki loplu (ibik), bu lopların (ibiklerin) tabanında, alt yüzde sitigma yer alır. Meyve 3 bölmeli (lokulisit) kapsül; kapsül uzun silindirik, elipsoyit veya üçgen biçme (üçgen prizma); çoğunlukla kısa gagalı. Tohumlar çok sayıda, basık veya küremsi, bazen belirgin arilli.

Tür Teşhis Anahtarı [1]

1- Yapraklar ince, uzun, ipliksi biçimde; yaprakların enine kesiti 4 veya 8 köşeli

2- Yapraklar 8 köşeli, silindirik 12- bakeriana / keçi navruzu

2- Yapraklar 4 köşeli, dört yüzlü

3- Toprakaltı organı parmaksı yumrulu; yumrular tüniksiz 8- tuberosa / karakulak süseni

3- Toprakaltı organı soğan; soğanlar ağsı bir tünik ile sarılı

4- Korolla sarı; periyant iç segmentleri körelmiş, kılsı 17- danfordiae / sarı navruz

4- Korolla beyazımsı, mavi, mor, lâcivert, mor veya bu renklerin kombinasyonu; periyant iç segmentleri gelişmiş

5- Bırakte ve bıraktecikler 5 adet

6- Meyve sarkık, yüksekte; uzun bitkiler, en az 20 cm boyunda 16- pamphylica / akseki navruzu

6- Meyve dik, genellikle yer seviyesinde; bodur bitkiler, en çok 21 cm boyunda 13- histrioides / amasya navruzu

5- Bırakte ve bıraktecikler 3 adet

7- Bırakteler, bırakteciklerden uzun; çiçek eklemli, kolayca düşücü; periyant tüpü en çok 0,5 cm uzunluğunda 15- zagrica / bilbilazek

7- Bıraktecikler bıraktelere eşit veya genellikle daha uzun; çiçek eklemsiz, düşücü değil; periyant tüpü en az 3 cm uzunluğunda

8- Bırakte ve bırakteciklerin her biri ayrı boyda, bırakte en kısa, dış bıraktecik orta, iç bıraktecik en uzun boyda

9- Meyve sarkık, yüksekte; çiçeklerde baskın renk yok, alacalı 16- pamphylica / akseki navruzu

9- Meyve dik, yakl. yer seviyesinde; deseni hariç çiçeklerin baskın rengi vişneçürüğü 10- farashae / kır navruzu

8- Bıraktenin boyu kısa, bıraktecikler hemen hemen aynı boyda (bazen biri diğerinden hafifçe uzun veya kısa olabilir)

10- Periyant dış segmentlerinin dudağı, ortadaki sarı ibik ve etrafındaki birkaç damar dışında vişneçürüğü, lâcivert veya mor

11- Yaprakların ucundaki beyaz külah 4-7 mm uzunluğunda 11- sophenensis / pirpizek

11- Yaprakların ucundaki beyaz külah 2-5 mm uzunluğunda 9- reticulata / kara körpeze

10- Periyant dış segmentlerinin dudağı genellikle mavi, ortadaki sarı ibik ile dudağın kenarı arasında beyazımsı zeminde az veya çok sayıda mavi noktalı ve benekli

12- Dış segmentlerde dudak ile kabza, aradaki bir girinti ile belirgin biçimde ayrılır; dudak genellikle sadece ortada noktalı ve benekli (Karadeniz Bölgesi) 13- histrioides / amasya navruzu

12- Dış segmentlerde dudaktan kabzaya tedricen geçilir, belirgin bir girinti yoktur; dudak genellikle kenara
kadar noktalı ve benekli (Güney Anadolu) 14- histrio / sultan navruz

1- Yapraklar kılıçsı, şeritsi, oraksı, oluksu veya omurgalı; yaprakların enine kesiti yassı veya “v” şeklinde

13- Yapraklar “v” biçimli, oluksu veya omurgalı

14- Korolla sarı ya da sarının tonları

15- İç segmentler en az 2,5 × 1,2 cm 43- peshmeniana / peşmen navruzu

15- İç segmentler en çok 2,5 × 0,8 cm

16- Bırakte ve bıraktecikler yapı ve ölçü bakımından eşit değil, birbirine benzemez 38- persica / navruz

16- Bırakte ve bıraktecikler yapı ve ölçü bakımından birbirine benzer

17- Katafiller belirgin, tunikadan taşar, geniş ve zarsı 41- pseudocaucasica / van navruzu

17- Katafiller tunikadan uzun değil, belli belirsiz dışarı çıkar, dar ve kısa 40- caucasica / kaf navruzu

14- Korolla mavi, mor, beyaz, açık kahverengi, bordo ilâ vişneçürüğü renginde; eğer sarı görünüşlü ise bile, en azından dış segmentlerin dudağı mor renkli

18- Korolla açık kahverengi ilâ bordo, vişneçürüğü ya da bu renklerin tonları

19- Periyant tüpü en az 4 cm uzunluğunda; kapsül gagasız

20- Bırakte ve bıraktecikler boyca birbirinden çok farklı (en az 1 cm uzunluk farkı var) 38- persica / navruz

20- Bırakte ve bıraktecikler yaklaşık aynı uzunlukta

21- Bırakte ve bıraktecikler yapıca birbirinden farklı, bırakte genellikle yeşil, bıraktecik genellikle zarsı veya kâğıtsı, beyaz nadiren uca doğru yeşil 38- persica / navruz

21- Bırakte ve bıraktecikler yapıca birbirine benzer, her ikisi de yeşil, alt kısımlarında beyazlık görünebilir 39- stenophylla / gök navruz

19- Periyant tüpü en çok 4 cm uzunluğunda; kapsül gagalı, yakl. 1 cm uzunluğunda

22- Bitki en çok 15 cm boyunda; soğan en çok 3,5 cm boyunda; sitilus dalları en çok 3,6 cm uzunluğunda 40- caucasica / kaf navruzu

22- Bitki en az 15 cm boyunda; soğan en az 4 cm boyunda; sitilus dalları en az 4 cm uzunluğunda 41- pseudocaucasica / van navruzu

18- Korolla mavi, mor, eflâtun, beyaz; eğer sarı görünüşlü ise bile, en azından dış segmentlerin dudağı mor

23- Bitki en az 12 cm boyunda (toprak düzeyinden) 42- aucheri / kaya navruzu

23- Bitki en çok 10 cm boyunda (toprak düzeyinden)

24- Bırakte ve bıraktecikler boyca birbirinden çok farklı (en az 1 cm uzunluk farkı var) 38- persica / navruz

24- Bırakte ve bıraktecikler yaklaşık aynı uzunlukta

25- Bırakte ve bıraktecikler yapıca birbirinden farklı, bırakte genellikle yeşil, bıraktecik genellikle zarsı veya kâğıtsı, beyaz nadiren uca doğru yeşil 38- persica / navruz

25- Bırakte ve bıraktecikler yapıca birbirine benzer, her ikisi de yeşil, alt kısımlarında beyazlık görünebilir 39- stenophylla / gök navruz

13- Yapraklar yassı, şeritsi veya kılıçsı, bazen oraksı

26- Rizom sert dikensi kılçıklı ağsı bir tünikle kaplı 7- aschersonii / yatak süseni

26- Rizom çıplak ya da yumuşak yaprak kalıntılarıyla kaplı

27- Taçyapraklar (periyant segmentleri) tamamen tüysüz

28- Başka renkteki damar, benek veya noktalar hariç, çiçekler baskın sarı

29- Periyant iç segmentleri gelişmemiş, minik; yaprak ortası belirgin çıkıntılı bir damarlı 19- pseudacorus / batak süseni

29- Periyant iç segmentleri gelişmiş, dik; orta yaprak damarı belirgin değil, bütün damarlar çıkıntılı olabilir

30- Yapraklar çoğunlukla 0,2-0,5 cm eninde, nadiren en çok 1 cm eninde 6- haussknechtii / çalı süseni

30- Yapraklar en az 1 cm eninde

31- Çiçek iç segmentleri en çok 4 × 0,9 cm 3- foetidissima / kokar süsen

31- Çiçek iç segmentleri en az 4,9 × 1,3 cm 4- spuria / yayla süseni

28- Bazı sarı veya başka renkteki damar, benek veya noktalar hariç, çiçekler baskın mavi, koyu mavi veya beyaz

32- Çiçek tüpü en az 7 cm uzunluğunda

33- Yapraklar en az 1 cm eninde 1- lazica / laz süseni

33- Yapraklar en çok 0,8 cm eninde 2- unguicularis / çalı navruzu

32- Çiçek tüpü en çok 2 cm uzunluğunda

34- Bodur, yerden bitkiler, gövde kısa, nadiren 25 cm uzunluğunda 5- sintenisii / çatal süsen

34- Uzun boylu dik bitkiler, gövde en az 25 cm uzunluğunda

35- Çiçekler, dış segmentlerin dudağındaki sarı leke hariç, tamamen beyaz 4- spuria / yayla süseni

35- Çiçekler, bazı sarı damar ve beneklerin dışında mavi ya da maviye çalan renklerde

36- Bırakte ve bıraktecikler kahverengi, en çok 3,5 cm uzunluğunda 18- sibirica / çayır süseni

36- Bırakte ve bıraktecikler yeşil, en az 5 cm uzunluğunda

37- İç segmentler en çok 0,9 cm eninde 3- foetidissima / kokar süsen

37- İç segmentler en az 1,3 cm eninde 4- spuria / yayla süseni

27- Taçyapraklar (en azından dış periyant segmentleri) mevzii tüylü veya sakallı

38- Gövde daima bir çiçekli; dış segmentlerdeki sakal düzgün bir sıra halinde değil, yaygın; iç segmentlerin kabzası da çoğunlukla tüylü

39- Taç yapraklar (hem iç hem de dış segmentler), dudaktaki iri leke dışında desensiz, düz renkli

40- Çiçek vişneçürüğü renginde, dış segmentlerin dudağının ortası bazen daha koyu renkli 36- polakii / van kurtkulağı

40- Çiçek sarı, dış segmentlerin dudağının ortası koyu sarı lekeli 37- urmiensis / sarı kurtkulağı

39- En azından çiçek dış segmentleri, çoğu zaman iç segmentler de, damar, çizgi, nokta ve beneklerle bezenmiş, desenli

41- Rizom sitolonlu

42- Yapraklar en az 0,9 cm eninde; uzun boylu bitkiler, en az 25 cm boyunda 34- maculata / ballı kurtkulağı

42- Yapraklar en çok 0,5 cm eninde; kısa boylu bitkiler, en çok 15 cm boyunda 35- sprengeri / benli kurtkulağı

41- Rizom sitolonsuz

43- Çiçek iç ve dış segmentleri farklı renklerde: dış segmentler vişneçürüğü veya siyahımsı mor iken iç segmentler beyaz, bazen eflâtun veya pembe damarlı

44- Dış segmentlerin dudağı körelmiş, en çok 1,5 cm eninde 32- paradoxa / hoş kurtkulağı

44- Dış segmentlerin dudağı iyi gelişmiş, en az 2,7 cm eninde 31- iberica / alaca kurtkulağı

43- Çiçeğin tamamı, iç ve dış segmentleri benzer renklerde

45- Dış segmentler en az 9 cm uzunluğunda; iç segmentler en az 10 cm uzunluğunda 28- gatesii / sason kurtkulağı

45- Dış segmentler en çok 8 cm uzunluğunda; iç segmentler en çok 9 cm uzunluğunda

46- Yapraklar en az 0,8 cm eninde; çiçekler açık zeminde ince damarlı ve biberli; dış segmentlerdeki kadife leke belirgin değil 29- kirkwoodiae / maraş kurtkulağı

46- Yapraklar en çok 0,8 cm eninde; çiçekler açık zeminde baskın damarlı ve biberli; dış segmentlerdeki kadife leke belirgin

47- Dış segmentlerdeki sakal tüyleri sarı (İç ve D. Anadolu) 33- sari / ana kurtkulağı

47- Dış segmentlerdeki sakal tüyleri vişneçürüğü veya koyu mor (GD. Anadolu, Hakkâri) 30- lycotis / kurtkulağı

38- Gövde dallı, en azından 2 çiçekli, nadiren 1 çiçekli; dış segmentlerdeki sakal düzgün bir sıra halinde; iç segmentlerin kabzası tüysüz

48- Bitki en az 30 cm boyunda; mezarlıklar ile bahçelerde ya da yakınlarında

49- Gövde üstündeki yapraklar kınlı (gövdeyi sarar), ucu açıkça içe doğru kıvrık 20- florentina / ak süsen

49- Gövde üstündeki yapraklar kınlı veya kınsız, ucu içe doğru kıvrık değil 21- germanica / gök süsen

48- Bitki en çok 30 cm boyunda, eğer daha uzun ise doğal ortamların bitkisi

50- Gövde basit, uçta 1(-2) çiçekli

51- Çiçek (periyant) tüpü en çok 3 cm uzunluğunda

52- Erkek organ en çok 2,2 cm uzunluğunda; çiçekler mavimsi mor (Erzurum-Kars Bölümü) 23- aphylla / taş süseni

52- Erkek organ en az 2,6 cm uzunluğunda; çiçekler sarı veya vişne rengi, çoğunlukla sarı (İç Anadolu Bölgesi, Y. Fırat Bölümü) 24- schachtii / kır süseni

51- Çiçek (periyant) tüpü en az 3 cm uzunluğunda

53- Bırakte ve bıraktecikler sırtta omurgalı 27- suaveolens / bodur süsen

53- Bırakte ve bıraktecikler omurgasız, sırtı yuvarlak, sadece uca doğru omurgalı gözükebilir 26- attica / meşe süseni

50- Gövde en azından bir yan dallı, en az 2 çiçekli

54- Çiçekli gövdeler, yapraklardan aşikâr biçimde daha uzun 22- junonia / toros süseni

54- Çiçekli gövdeler, yapraklarla az çok aynı boyda

55- Yapraklar en az 1,3 cm eninde 25- taochia / tortum süseni

55- Yapraklar en çok 1,2 cm eninde

56- Erkek organ en çok 2,2 cm uzunluğunda; çiçekler mavimsi mor (Erzurum-Kars Bölümü) 23- aphylla / taş süseni

56- Erkek organ en az 2,6 cm uzunluğunda; çiçekler sarı veya vişne rengi, çoğunlukla sarı (İç Anadolu Bölgesi, Y. Fırat Bölümü) 24- schachtii / kır süseni

Etimoloji

İris cins adı Yunancada `gökkuşağı tanrısı` anlamına gelen Ἶρις (iris) kelimesinden türetilmiştir; iris mitolojide diğer tanrılara haberci olarak hizmet ediyordu; iris ayrıca gözün renkli kısmına verilen isimdir.
1) Güner, A. (2021). Iris L.. Şu eserde: Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I., Çimen, A.Ö. ve Şen, F. (edlr.). Resimli Türkiye Florası veb sürümü. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, İstanbul. eISBN: 978-605-70199-3-6; DOI No: 10.30796/ANGV.2021.9.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).