floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Fraxinus taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Oleaceae
Cins adı: Fraxinus
Türkiye´de toplam 4 tür, 7 alttür doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar gözlem konumlarıdır.
Sivridişbudak
Fraxinus angustifolia
Sivridişbudak
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
Anadoludişbudağı
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
Suriyedişbudağı
Fraxinus angustifolia subsp. syriaca
Dişbudak
Fraxinus excelsior
Kafkasdişbudağı
Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia
Dişbudak
Fraxinus excelsior subsp. excelsior
çiçeklidişbudak
Fraxinus ornus
Torosdişbudağı
Fraxinus ornus subsp. cilicica
Endemik
çiçeklidişbudak
Fraxinus ornus subsp. ornus
Balkandişbudağı
Fraxinus pallisae

Genel anlatım [1]

Kışın yaprağını döken, tek bir yaprakçıkla sonlanan tek tüysü yaprak veya üç yaprakçıklı yaprakları olan, nodlarda sürgünleri düzleşmiş olan ağaç ve ağaççık halindeki odunsu bitkilerdir. Yapraklar karşılıklı dizilmişlerdir. Çiçekler uç durumlu veya yan durumlu birleşik salkım veya salkım halinde, çok eşeyli veya iki evciklidir. Çanak yapraklar çan şeklinde, 4 dişli veya düzensiz parçalı veya hiç yoktur. Taç yaprak 4 (nadiren 6 veya 2) parçalı veya hiç bulunmamakta, şerit şeklinde ve kısaca dipte birleşmiştir. Stamenler serbest, dipte taç yapraklarına bitişik veya ovaryumun altında bulunur ve stigma 2 adettir. Meyve uzamış ve samara meyvedir.

Türkiye'de doğal olarak yetişen fraxinus türlerinin tanı anahtarı aşağıda verilmiştir :

1.Taç yaprak mevcut; birleşik salkım uç durumlu (terminal) ve çoğu kez yapraklı sürgünler üzerinde yan durumlu; yaprakçıklar saplı ...Fraxinus ornus

1. Taç yaprak yok; birleşik salkım veya salkımlar koltuk altında, yapraklanmadan önce görünür; yaprakçıklar sapsız

2. Tomurcuklar siyah; yaprakçıklar yan damarlardan çok daha fazla dişlidir (her kenarı 20-40 dişli); çiçekler birleşik salkımdır ...Fraxinus excelsior

2. Tomurcuklar kahverengi; yaprakçıklar yan damarların 1-1,5 katı kadar dişli (her kenarı 8-20 dişli); çiçekler salkımdır.

3. Sürgünler, yapraklar ve meyveler tüysüz veya yaprakçıklar (en azından verimli sürgünler üzerindekiler) çok kısa tüylü veya sadece alt yüzdeki yaprak orta damarı boyunca ipeksi tüylü; meyveler tüysüz ...Fraxinus angustifolia

3. Sürgünler, yaprak orta ekseni ve yaprakçıklar (her iki yüzeyinde, en azından gençken) yoğun ve kısa ipeksi tüylü; meyveler çok kısa tüylü ...Fraxinus pallisae


1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).