floranatolica
floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
İdris Dağı Gölköy Parkuru
Kalecik / Ankara / Türkiye
Kolay
Zor
Başlangıç
1172 m
En yüksek
1577 m
Bitiş
1152 m

Toplam yol
10229 m
Tırmanma
442 m
Alçalma
466 m

Tahmini Süre
2-4 Saat
1577 m
1172 m
1152 m

21 Ekim 2018`de Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Derneği ile birlikte İdris Dağındaydık. Yağmurlu bir gündü... Gezi boyunca kısa aralıklarla kesilse de çisil çisil yağmurun altında ıslandık; gezinin sonuna doğru yağmur ancak kesildi. Bazılarımıza zor gelse de çoğumuz büyük keyif aldık...

(Fotoğraflar: Fuat Turan - Serdar Ölez - Mehmet Öksüz - Salih Usta)

Bu bölgede gözleyebileceğiniz bazı türler
Tüylü Akçaağaç (Acer hyrcanum subsp. hyrcanum), Tatar Akçaağacı (Acer tataricum), Oymadare (Achillea gypsicola), Karamuk (Berberis crataegina), Dardağan (Celtis tournefortii), Türk Fındığı (Corylus colurna), Topuz dikeni (Echinops sp.), Kırsenet (Eryngium campestre), Küre Çiçeği (Globularia trichosantha), Yaban Yasemini (Jasminum fruticans), Boylu Ardıç (Juniperus excelsa), Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Dokuzdon (Lonicera etrusca var. etrusca), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Güvey feneri (Physalis pubescens), Yunus Eriği (Prunus divaricata), İspir Meşesi (Quercus macranthera), Tüylü Meşe (Quercus pubescens), Kuşburnu (Rosa canina), Kadıngöbeği (Rosa hemisphaerica), Büküzümü (Rubus caesius), Keçi Söğüdü (Salix caprea), Akçaağaç Yapraklı Üvez (Sorbus torminalis), Beyaz yapraklı üvez (Sorbus umbellata), Ökseotu (Viscum album)