floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Loropetalum chinense
 
Bostanlı / İzmir - Ocak 2021 © Serdar Ölez
Loropetalum chinenseLoropetalum chinenseLoropetalum chinenseLoropetalum chinense
Gözlem bildir
Çin saçak çiçeği
Hamamelidaceae / Loropetalum / Loropetalum chinense
map
Çin saçak çiçeği (Loropetalum chinense) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Türkçe literatürde genellikle Çin saçak çiçeği olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde pembe rüya veya kayış çiçeği olarak bilinir. Bilimsel olarak Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv. şeklinde tanımlanır.

Loropetalum etimolojisi

Loropetalum 'kayış' anlamına gelen Yunanca loron kelimesi ile 'taç yaprak' anlamına petal kelimeleirinin birleşiminden gelir.

chinense etimolojisi

Chinense Çin'e özgü veya Çin ile ilgili anlamına gelir; türün anavatanının Çin olduğuna veya isimlendirmenin Çin'den toplanan örnek üzerine yapıldığına işaret eder. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. R.Br. kısaltması bilim insanı Robert Brown (1773-1858) için kullanılmıştır. Oliv. kısaltması bilim insanı Daniel Oliver (1830-1916) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1-3 m boylanabilen, herdem yeşil, çalı veya küçük ağaç formunda bir türdür. Sürgünler yıldızsı havlıdır. Stipül üçgen biçimli-mızraksı veya ters yumurtamsı formda, 3-5 × 1.5-2 mm boyutlarda ve yıldızsı havlıdır. Yaprak sapı 0.2-0.5 cm ve yıldızsı havlıdır. Yapraklar yumurtamsı, eliptik veya nadiren ters yumurtamsı formda ve 2-6.5 × 1-3 cm boyutlardadır; soluk renklidir ve mor renge çalar; yıldızsı havlıdır, orta damara doğru tüyler daha seyrektir, genç yapraklar tüysüz olabilir; taban asimetrik, yuvarlağımsı veya kamamsı formdadır; ± tam kenarlıdır; keskin uçlu veya kısaca sivri uçludur; yanal damarlar 4-8 çifttir ve eksenden uzaklaştıkça daha belirginleşir. Çiçeklenme yoğun olarak Mart-Nisan ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu kısa salkım veya hemen hemen top başlıdır ve çoğunlukla kısa yanal dallarda terminal durumdadır; 3-16 çiçek taşır; çiçek kurulu sapı 8-10 mm uzunlukta ve yıldızsı havlıdır; brakte şeritsi veya mızraksı formda ve 2-4.5 mm uzunluktadır. Çiçekler kısaca saplıdır ve yapraklanmadan önce açarlar; çanak yapraklar yumurtamsı formda ve 2-3 mm uzunluktadır; taç yapraklar 4 (–6) adet, beyaz, soluk sarı veya kırmızı renkte ve 1-2 cm uzunluktadır, uç kısımları küt veya yuvarlağımsıdır; ercikler 4 veya 5 adettir; sapçıklar çok kısadır; başçıklar yumurta biçimli ve 0.5-0.6 mm uzunluktadır; 4–6 pulsu üreyimsiz ercik (staminot) bulunur; ovaryum altdurumlu ve yıldızsı havlıdır; boyuncuk yaklaşık 1 mm uzunluktadır. Meyvelenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; kapsül meyve yumurta biçimli veya taban kısmı dar yumurta biçiminde-küremsi, 7-8 × 6-7 mm boyutlarda ve yıldızsı havlıdır, tüyler kahverengidir; tohumlar yumurta biçimli-küremsi veya elipsoid formda ve 4-7 × 3.5-4 mm boyutlardadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Loropetalum chinenseBostanlı / İzmir
Ocak 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Gözlem bildirilen diğer Loropetalum türleri:
Kaynaklar
  1. Loropetalum chinense (R. BR.) Oliv. (25.01.2021). Home. https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0001065276
  2. Loropetalum - How to grow Chinese fringe flower - Garden design. (2020, April 21). GardenDesign.com. https://www.gardendesign.com/shrubs/loropetalum.html
  3. Loropetalum chinense in flora of China @ efloras.org. (21.02.2021). eFloras.org. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200010559
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)