floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Lablab purpureus
 
Karaburun / İzmir - Temmuz 2019 © Serdar Ölez
Lablab purpureusLablab purpureusLablab purpureusLablab purpureusLablab purpureusLablab purpureusphotos
Gözlem bildir
Hint fasulyesi
Fabaceae / Lablab / Lablab purpureus
map
Hint fasulyesi (Lablab purpureus) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Türkçe literatürde genellikle Hint fasulyesi olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde selluka olarak bilinir. Bilimsel olarak Lablab purpureus (L.) Sweet şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Sweet kısaltması bilim insanı Robert Sweet (1783-1835) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Meyveleri hayvan yemi olarak kullanılan, 3-6 m boylanabilen, tek yıllık veya nadiren kısa ömürlü çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler bükümlü, tırmanıcı, yayılıcı veya dik gelişimli, tüysüz veya havlı ve derin kazık köklüdür. Yapraklar üç parçalı birleşik, ardışık dizili; yaprakçıklar eşkenar dörtgenimsi, 7.5-15 x 8-14 cm, keskin uçlu, üst yüzey pürüzsüz, alt yüzey kısa tüylüdür. Çiçek kurulu yalancı salkım, çok çiçekli, 2-40 cm; brakte yumurtamsı-mızraksı, ~4 mm, dökülen; çiçekler erdişi, yaklaşık 1.5 cm uzunlukta ve tipik baklagil çiçeği formlu; çiçek sapı kısa; çanak tüp 3–4 mm; taç beyaz, mavi veya eflatun; bayrakçık en çok 1.5 cm uzun, alt dudak gagalı; ercik 10, 9`u kaynaşmış; yumurtalık üstdurumlu, ~1 cm, 1 bölmeli, boyuncuk yanal olarak düz, birdenbire yukarı yükselir formda; tepecik baş şeklindedir. Meyveler şeritsi-fasulyemsi, 4-15 x 1-4 cm, pürüzsüz, gagalı, 2 ve 8 tohumlu; tohumlar yumurtamsı, uzunlamasına yassı, tohum göbeği belirgin şeritsi, renk beyaz, koyu kahverengi veya siyah, bazı varyeteleri daha farklı renklerde ve beneklidir.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Lablab purpureusKaraburun / İzmir
Temmuz 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Gözlem bildirilen diğer Lablab türleri:
Kaynaklar
  1. Heuzé V., Tran G., Sauvant D., Renaudeau D., Bastianelli D., Lebas F., 2016. Lablab (Lablab purpureus).Feedipedia, a programme by INRA, CIRAD, AFZ and FAO. http://www.feedipedia.org/node/297 Last updated on February 19, 2016, 11:25
  2. Lablab purpureus (PROTA) - PlantUse English. (n.d.). PlantUse Français. https://uses.plantnet-project.org/en/Lablab_purpureus_(PROTA)
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)