floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Jasminum mesnyi
 
Bostanlı / İzmir - Şubat 2016 © Serdar Ölez
Jasminum mesnyi
Gözlem bildir
Sarı Çiçekli Yasemin
Oleaceae / Jasminum / Jasminum mesnyi
map
Sarı Çiçekli Yasemin (Jasminum mesnyi) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Türkçe literatürde genellikle Sarı Çiçekli Yasemin olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde japon yasemini veya çuha yasemini olarak bilinir. Bilimsel olarak Jasminum mesnyi Hance şeklinde tanımlanır.

Jasminum etimolojisi

Jasminum: Arapçada 'yasemin' anlamına gelen ysmyn kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Hance kısaltması bilim insanı Henry Fletcher Hance (1827-1886) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Genellikle herdem yeşil, nadiren kışın çoğu yaprağını döken, çalı formlu, egzotik bir türdür. Dallar köşeli, çıplak, yeşil ve kavislidir. Yapraklar karşılıklı dizili, 3 yaprakçıklı birleşik; yaprak sapı 1–1.5 cm; yaprakçıklar mızraksı-eliptik, 3–7 × 1–2 cm, tam kenarlı, taban kamamsı, dikensi uçlu; terminal diğerlerinden daha uzun, yaprakçık kısaca saplı; yanal yaprakçıklar sapsız, daha küçüktür. Tomurcuklar koyu kızıl kahverenkte; çiçekler tekil; sap çok sayıda yapraksı brakteli, ~ 1 cm uzun; çanak 7–10 mm uzun, tabana kadar bölünmüş, loblar mızraksı veya dar eliptik, çıplak veya kısa havlı, keskin uçlu veya dikensi uçlu; taç sarı, 5-11 loblu, loblar çoğunlukla 1.5–2 cm, eliptik, tüysüz, uç kısımlar yuvarlatılmış gibidir. Meyvelenme genellikle görülmez.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Jasminum mesnyiBostanlı / İzmir
Şubat 2016 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Jasminum türleri: J.fruticans, J.officinale
Gözlem bildirilen diğer Jasminum türleri:
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)