floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ipomoea batatas
 
Göcek / Muğla - Kasım 2018 © Serdar Ölez
Ipomoea batatasIpomoea batatasIpomoea batatasIpomoea batatasIpomoea batatasIpomoea batatasphotos
Gözlem bildir
Tatlı patates
Convolvulaceae / Ipomoea / Ipomoea batatas
map
Tatlı patates (Ipomoea batatas) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Türkçe literatürde genellikle Tatlı patates olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde hatay patatesi veya kırmızı patates olarak bilinir. Bilimsel olarak Ipomoea batatas (L.) Lam. şeklinde tanımlanır.

Ipomoea etimolojisi

Ipomoea cins adı Yunancada `solucan ` anlamına gelen ips kelimesi ile `gibi` anlamına gelen homorios son ekinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin kırvrım kıvrım ve yoğun dallarına işaret ettiği sanılmaktadır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Lam. kısaltması bilim insanı Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829) için kullanılmıştır.

Morfoloji


3 m boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yere yayılı veya yukarı doğru yükselen, nadiren burulmuş, tüysüz veya cılız tüylü, yeşil veya eflatunumsu, sık dallanmış, boğum noktalarından köklenen; yumru köklü; yumru uzamış elipsoid; özsu sütlüdür. Yapraklar genişçe yumurtamsı veya dairesel, 4-13 x 3-13 cm, seyrek cılız tüylü veya tüysüz; tam kenarlı veya elsi 3-5 (-7) loblu; loblar genişçe yumurtamsı, şeritsi veya mızraksı; yaprak sapı 2.5-20 cm uzunluktadır. Çiçek kurulu 1 veya 3-7 çiçekli; çiçek kümesi sapı 2-10.5 cm, köşeli; brakte mızraksı, 2-4 mm; çiçek sapı 2-10 mm; çanak yapraklar dikdörtgenimsi veya eliptik, ± düzensiz, tüysüz veya cılız tüylü, kenar kirpikli, keskin uçlu veya dikensi uçlu, dışta kalan 2 çanak yaprak 7-10 mm, içte kalan 3 çanak yaprak 8-11 mm; taç pembe, beyaz, soluk eflatun, orta kısım daha koyu, huni biçimli, 3-4 cm çapta; ercik gömülü; ovaryum havlı veya tüysüzdür. Meyve kapsül, nadiren oluşur, yumurta biçimli veya basık küremsi; tohumlar tüysüzdür.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Ipomoea batatasGöcek / Muğla
Kasım 2018 ©Serdar Ölez
Ipomoea batatasÇankaya / Ankara
Eylül 2020 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ipomoea türleri: I.imperati, I.sagittata
Gözlem bildirilen diğer Ipomoea türleri: I.purpurea, I.quamoclit
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)