floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cuscuta sp.
 
Beypazarı / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez
Cuscuta sp.
Gözlem bildir
Cinsaçı
Convolvulaceae / Cuscuta / Cuscuta sp.
map


Türkçe literatürde genellikle Cinsaçı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde küsküt, şeytan saçı, verem otu veya kızıl ot olarak bilinir.

sp. etimolojisi

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Cuscuta sp.Beypazarı / Ankara
Mayıs 2016 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cuscuta türleri: C.approximata, C.araratica, C.babylonica, C.balansae, C.campestris, C.epithymum, C.europaea, C.globularis, C.hyalina, C.kotshyana, C.kurdica, C.lupuliformis, C.monogyna, C.obtusata, C.palaestina, C.pedicellata, C.planiflora, C.scandens, C.subuniflora
Kaynaklar
  1. Özkan, R. Y. (2014). Küçük tohumlu yonca küskütünün çimlenme fizyolojisi [Doktora tezi].
  2. Davis, P. H., 1978. Flora Of Turkey. Edinburgh at the University Press 22, vol. 6: 527, Edinburgh.
  3. Löffler, C., Czygan, F.C., Proksch, P., 1997. Phenolic Constituents as Taxonomic Markers in the Genus Cuscuta (Cuscutaceae). Biochemical Systematics and Ecolology, 25 (4), 297-303.
  4. Uygur, F.N., 1991. Yoncada Cuscuta spp. (Küsküt, Verem otu) kontrolü. Herboloji Haberleri, ÇÜ, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü. 2 (3): 1–5.
  5. Kadıoğlu, İ., 1992. Küsküt (Cuscuta spp.) ve Mücadelesi. ÇÜ, Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü Herboloji Haberleri 3 (5): 1-11.
  6. Çalı, S., Erdiler, G., Ekim, T., 1993. Orta Anadolu Bölgesi Yonca Ekim Alanlarındaki Yabancı Otlar ve Virüs Hastalıklarıyla İlişkileri.Türkiye I. Herboloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 1993, Adana, 354-352.
  7. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  8. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  9. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  10. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)