floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cryptomeria japonica
 
Botanik Parkı / Rize - Eylül 2017 © Serdar Ölez
Cryptomeria japonicaCryptomeria japonicaCryptomeria japonicaCryptomeria japonica
Gözlem bildir
Japon çamı
Cupressaceae / Cryptomeria / Cryptomeria japonica
map
Japon çamı (Cryptomeria japonica) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir. Çin ve Japonya’da doğal olan, bol yağışlı ve derin topraklı yetişme ortamları isteyen bir türdür. Park ve bahçelerde yetiştirilen pek çok kültivarı vardır.

Bilimsel olarak Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don şeklinde tanımlanır.

japonica etimolojisi

Japonica {Latince}: Japonya´ya özgü, Japonya´dan. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Thunb. kısaltması bilim insanı Carl Peter Thunberg (1743-1828) için kullanılmıştır. L.f. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1741-1783) için kullanılmıştır. D.Don kısaltması bilim insanı David Don (1799-1841) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Düzgün gövdeli, piramidal tepeli, 40-50 m’ye kadar boy ve 50-80 cm çap yapabilen, herdemyeşil bir orman ağacıdır. Gövde kabuğu kırmızımsı kahverengi olup uzun ve dar şeritler halinde boyuna yönde çatlaklıdır. Sürgünlere beş sıra üzerinde sarmal olarak dizilen iğne yaprakların uzunluğu 8-16 mm, biz gibi sivri, 3-4 köşeli, kenarı tam, dip kısmı geniştir. Çiçekleri bir cinsli bir evciklidir. Erkek çiçekler sonbaharda sürgünün uç tarafındaki yaprakların koltuklarında yer alır ve genç sürgünlerde 25’ten fazlası bir arada bulunur. Her bir erkek çiçeğin boyu 8-10 mm uzunluğundadır ve pulları sarmal dizilir. Dişi çiçekler ise 2-3 cm çapında yuvarlak kozalak halinde sürgünlerin uçlarında yer alır. Kozalaklar bir yılda olgunlaşır; kozalaklarda dış pulların uçları serbest, parçalı, sert ve kısmen batıcıdır. Tohumlar döküldükten sonra uzun süre sürgün üzerinde kalır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Cryptomeria japonicaBotanik Parkı / Rize
Eylül 2017 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Gözlem bildirilen diğer Cryptomeria türleri:
Kaynaklar
  1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)