floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Crucianella sp.
 
Oyaca / Gölbaşı / Ankara - Haziran 2017 © Ahmet Demirtaş
Crucianella sp.
Gözlem bildir
Haçotu
Rubiaceae / Crucianella / Crucianella sp.
map
Akdeniz Bölgesi, Orta ve Batı Asya ülkelerine yayılı 35-40 türü, Türkiye`de ise 15 civarında türü bulunmaktadır; deniz seviyesi ile 1500 m yükseklikler arasında; çam ormanı açıklıkları, makilikler, friganalar, taşlık yamaçlar, meyve bahçeleri ve tarlalarda doğal gelişim gösterir.

Crucianella sp. Türkçede Haçotu olarak adlandırılır.

Crucianella etimolojisi

Crucianella cins adı Latincede `haç` anlamına gelen crux kelimesinden türetilmiştir; crucianella kelimesi 'küçük haç' ifadesinin düzgün olmayan şekilde ifade edilmiş halidir.

sp. etimolojisi

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

Morfoloji


25-50 cm boylanabilen, tek veya çok yıllık, otsu bir cinstir. Gövdeler genellikle tabanda odunsu; dallar uzun, narin, dört köşelidir. Yapraklar genellikle şeritsi veya mızraksı, nadiren yumurtamsı veya ters yumurtamsı; üst yapraklar karşılıklı dizili, stipül yok; alt yapraklar çevrel dizili, stipül ipliksi dir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos arasında; çiçek durumu başak; çiçekler küçük, genellikle tekil, sapsız veya kısa sapcıklı; brakte mevcut, her çiçek için 3 adet; çanak küçük, fincansı, loblar fark edilmesi zor; taç tüp çanaktan uzunca, 4-5 loblu; ercik 4-5, gömülü; başçık şeritsi; ovaryum ± yassı; boyuncuk uca doğru ikiye bölünmüş, ipliksi, sıklıkla taç tüpünden uzunca, dallar düzensiz; tepecik 2, küresel. Meyve sert kabuklu, 2 bölmeli, olgunlaşınca açılmayan, dikdörtgenimsi-şeritsi, nadiren küremsi; tohum 1, çoğunlukla dikdörtgenimsi şekildedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Crucianella sp.Oyaca / Gölbaşı / Ankara
Haziran 2017 ©Ahmet Demirtaş
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Crucianella türleri: C.angustifolia, C.bithynica, C.disticha, C.exasperata, C.gilanica, C.imbricata, C.kurdistanica, C.latifolia, C.macrostachya, C.sorgerae
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)