floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Callistemon spp.
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Fırça Çalısı
/ Callistemon / Callistemon spp.
map
Fırça Çalısı (Callistemon spp.) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir.

Callistemon spp. Türkçede Fırça Çalısı olarak adlandırılır.

Callistemon etimolojisi

Callistemon cins adı Yunancada `güzel` anlamına gelen kalli kelimesi ile `ercik` anlamına gelen stemon kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin uzun ve gösterişli erciklerine işaret eder anlamındadır.

spp. etimolojisi

ssp. İngilizcede 'türler, türleri' anlamına gelen species kelimesinin kısaltmasıdır.

Morfoloji


Avustralya kökenli, 8 m boylanabilen, herdem yeşil, çalı veya ağaççık formlu odunsu bir süs bitkisidir. Dallar gençken ülgerlidir. Yapraklar ardışık dizili, düz-yuvarlak, mızraksı veya ters mızraksı, 0.3-1 x 3-5 cm, tam kenarlı, keskin uçlu, bazen sivri uçlu, koyu yeşil renkte, hafif tüylü ve neredeyse sapsızdır. Çiçek durumu başak, başlangıçta terminal, sonraları ana eksenden filiz geliştiren; çiçekler 5 parçalı; hipantiyum testi veya çan şeklinde; çanak yapraklar dairesel; taç yapraklar dairesel, çanak yapraklardan daha uzun;ercikler çok sayıda, serbest veya nadiren tabanda birarada; sapçıklar genellikle tüysüz, 4 cm`ye kadar uzun; başçık oynak; ovaryum 3 veya 4 birleşik karpelli, ortadurumlu; tepecik küresel başlıdır. Meyve odunsu kapsül, 3-4 bölmeli, sıklıkla gövde üzerinde kalıcı ve yıllarla büyüyen; tohumlar çok sayıdadır.
Kaynaklar
  1. Genus Callistemon, PlantNET, Erişim tarihi Nisan 2020 (http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=gn&name=Callistemon)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)