floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Asparagus densiflorus
 
NGBB / İstanbul - Ocak 2019 © Serdar Ölez
Asparagus densiflorusAsparagus densiflorusAsparagus densiflorusAsparagus densiflorusAsparagus densiflorus
Gözlem bildir
Çok çiçekli kuşkonmaz
Asparagaceae / Asparagus / Asparagus densiflorus
map
Çok çiçekli kuşkonmaz (Asparagus densiflorus) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Bilimsel olarak Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop şeklinde tanımlanır.

densiflorus etimolojisi

Densiflorus Latincede `kalabalık, birbirine yakın, yoğun` anlamlarına gelen densus kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yoğun çiçekli anlamındadır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Kunth kısaltması bilim insanı Karl(Carl) Sigismund Kunth (1788-1850) için kullanılmıştır. Jessop kısaltması bilim insanı John Peter Jessop (1939-) için kullanılmıştır.

Morfoloji


1 m kadar boylanabilen, Türkiye için egzotik bir türdür. Gövdeler ± çok dallı dallanmış; dallar kabarık çizgili; yapraksı dallar 1-5`li demetlerde, şeritsi, 10-30 × 1.5-2.5 mm, yassı, dip kısmı dikensi mahmuzlu; mahmuz hafifçe çengelsi, 3-5 mm, odunsu, ana gövdede sivri, dallarda çok kısa ve küttür. Çiçeklenme yıl boyu; çiçek kurulu çok çiçekli salkım veya birleşik salkım, 2-2.5 cm, yapraksı dallardan sonra gelişen; brakte şeritsi, 2-5 mm; çiçek sapı ~2 mm, ortadan mafsallı; çiçekler erdişi; çiçek örtüsü beyaz, dilimler dikdörtgenimsi-yumurtamsı, ~2 mm; ercik çiçek örtüsünden kısadır. Meyve üzümsü, kırmızı, 8-10 mm çapta, 1 veya 2 tohumludur.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Asparagus densiflorusNGBB / İstanbul
Ocak 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Asparagus türleri: A.acutifolius, A.aphyllus, A.coodei, A.lycaonicus, A.lycicus, A.officinalis, A.palaestinus, A.persicus, A.tenuifolius, A.verticillatus
Gözlem bildirilen diğer Asparagus türleri:
Kaynaklar
  1. Flora of China | Vol. 24 Page 210
  2. Asparagus densiflorus. (n.d.). Master Gardener Program – University of Wisconsin-Extension. https://wimastergardener.org/files/2015/12/asparagus-fern.pdf
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)