floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Araucaria heteropylla
 
Karaincir / Datça / Muğla - Temmuz 2014 © Serdar Ölez
Araucaria heteropyllaAraucaria heteropyllaAraucaria heteropyllaAraucaria heteropyllaAraucaria heteropylla
Gözlem bildir
Arokarya
Araucariaceae / Araucaria / Araucaria heteropylla
map
Arokarya (Araucaria heteropylla) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir. Türkiye için egzotik; Avustralya Norfolk Adalarına endemik; subtropikal ormanlarda doğal gelişim gösterir.

Türkçe literatürde genellikle Salon arokaryası olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde maymun çıkmaz ağacı, norfolk çamı veya salon çamı olarak bilinir. Bilimsel olarak Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco şeklinde tanımlanır.

Araucaria etimolojisi

Araucaria: Şilide bir yerleşim adı olan Araucodan türetilmiştir; Araucodan anlamındadır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Salisb. kısaltması bilim insanı Richard Anthony Salisbury (1761-1829) için kullanılmıştır. Franco kısaltması bilim insanı João Manuel António do Amaral Franco (1921-2009) için kullanılmıştır.

Morfoloji


60-70 m’ye kadar boylanabilen bir orman ağacıdır. Dallar gövdeden 4-7’li çevrel olarak çıkar. Gövde kabuğu ince levhalar halinde çatlaklıdır. Yaprakları 2 farklı şekildedir: Genç ve yan sürgünlerde açık yeşil, biz gibi uzun, köşeli ve yumuşak; yaşlı sürgünlerde ise daha kısa, daha sert, sık, birbiri üzerine binmiş ve uç kısımları boynuz gibi öne doğru kıvrılmış olan yapraklar vardır. Kozalakları 9-10 cm uzunluğunda ve 10,5-12 cm genişliğinde olduğundan boyu eninden daha kısadır; kozalağı oluşturan pulların ucu dikensi bir çıkıntıyla sonlanır (Bailey, 1977). Tohumları 2,5-3 cm uzunluğunda, 1,2 cm genişliğindedir (Kayacık, 1980; Krüssmann, 1985; Yaltırık, 1988).listMaplistPiclist

Gözlemler


Araucaria heteropyllaBostanlı / Karşıyaka / İzmir
Ocak 2023 ©Serdar Ölez
Araucaria heteropyllaBostanlı / Karşıyaka / İzmir
Şubat 2021 ©Serdar Ölez
Araucaria heteropyllaMavişehir / Karşıyaka / İzmir
Ocak 2021 ©Serdar Ölez
Araucaria heteropyllaKaraincir / Datça / Muğla
Temmuz 2014 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Gözlem bildirilen diğer Araucaria türleri: A.angustifolia, A.araucana
Kaynaklar
  1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
  2. Kayacık, H. 1980. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sitematiği, Cilt 1, Gymnospermae (Açık Tohumlular). İ.Ü. Orman Fakültesi Yayını No:2642/281.
  3. Krüssmann, G. 1985. Manual of Cultivated Conifers. Timber Press. Portland, Oregon. ISBN: 0-88192-007-X
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)