floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Abelia biflora
 
Tursan / O5 Otoyolu / Bolu - Ağustos 2019 © Serdar Ölez
Abelia bifloraAbelia bifloraAbelia bifloraAbelia bifloraAbelia bifloraAbelia bifloraphotos
Gözlem bildir
Abelya
Caprifoliaceae / Abelia / Abelia biflora
map
Abelya (Abelia biflora) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir. 800-3700 m yükseklikler arasında; çalılıklar, ormanlar ve otlaklarda gelişim gösterirler.

Morfoloji


2-3 m boylanabilen, yaprak döken, çalı formlu, egzotik bir türdür. Yapraklar yumurtamsı veya ters yumurtamsı-mızraksı, 30-80 × 5-30 mm, damarlar boyunca sert tüylü, merkeze yakın bölgeler gençken seyrek havlı, eksenden uzaklaştıkça tüysüz, taban kamamsı veya küt, tam kenarlı veya 1-6 çift dişli kenarlı, keskin veya sivri uçlu; yaprak sapı 4-7 mm ve seyrek kıllıdır. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek durumu terminal, çift çiçekli (nadiren daha fazla); çiçek kümesi sapı 0-12 mm; çiçekler sapsız; brakte 3, her bir ovaryumun tabanında, 1-6 mm; çanak yapraklar 4, yumurtamsı - mızraksı veya ters yumurtamsı; taç beyaz, bazen uca doğru kırmızıya çalar, 4 loblu; taç loblar daire şeklinde, tüpün 1/3 veya 1/5`ì kadar kadar uzun tüp; tüp iç kısmı havlı; ercik 4, iki uzun iki kısa; ovaryum 8 mm, seyrek sert tüylü; boyuncuk uzun, narin; tepecik top başlıdır ve tüp şeklindeki taç yapıdan dışarı taşmamıştır. Meyvelenme Ağustos-Eylül ayları arasında; sert kabuklu meyve 1-1.5 cm boyda ve 4 kalıcı çanak yapraklıdır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Abelia bifloraTursan / O5 Otoyolu / Bolu
Ağustos 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Gözlem bildirilen diğer Abelia türleri: A.grandiflora
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)