floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Arisarum vulgare
 
Samandağ / Hatay - Mart 2022 © Serdar Ölez
Arisarum vulgareArisarum vulgareArisarum vulgareArisarum vulgareArisarum vulgareArisarum vulgare
Gözlem bildir
Yılancıkotu
Araceae / Arisarum / Arisarum vulgare
Yılancıkotu (Arisarum vulgare) Yılanyastığıgiller (Araceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Asıl Ege, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 10-700 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, kireçtaşı kayalıklar, kermes meşesi makilikler, servi ormanları ve toprak yığınlarında; sıklıkla gölgelik alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Türkiye genelinde Yılancıkotu olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde yılan ekmeği olarak bilinir. Bilimsel olarak Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. şeklinde tanımlanır. Arisarum: Yunancada 'kıl, başak kılçığı' anlamına gelen arista kelimesiyle, benzer cins adı olan arum kelimelerinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır; çiçeğin spatasına atıfta bulunur. Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. O.Targ.Tozz. kısaltması bilim insanı Ottaviano Targioni Tozzetti (1755-1829) için kullanılmıştır.
Morfoloji

Yumrulu, 7-22 cm boyunda, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklar yumurtamsı-oksu, 4-12.5 x 3.5-9 cm, ana lob genellikle kısaca dikensi uçlu, yan loblar yumurtamsı, dikdörtgenimsi veya üçgen biçimli, küt uçlu; taban yüreksi; yaprak sapı 11-18 cm`dir. Çiçeklenme Kasım-Mayıs ayları arasında; yapraksız çiçek sapı 7-22 cm, dik, eflatun benekli; çiçek durumu çomak, 4.5-5.5 cm; spata 3-5 cm, alt kısım beyazımsı veya soluk yeşil, koyu yeşil veya eflatunumsu uzunlamasına çizgili, üst kısım koyu yeşil veya mat eflatunumsu-kahverengi; çomak yeşilimsi, uç kısım silindirik veya uca doğru kalınlaşır durumdadır. Çekirdeksiz/sulu/küçük meyve basık - küremsi, 8 x 10 mm boyutlardadır.

Gözlemler


Samandağ / Hatay
Mart 2022 ©Serdar Ölez
Çiftlik / Çeşme / İzmir
Şubat 2021 ©Mustafa Gökmen
Göcek / Muğla
Kasım 2018 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Arisarum türleri: A.vulgare
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)