floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Hypecoum taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Papaveraceae
Cins adı: Hypecoum
Türkiye´de toplam 6 tür, 2 alttür doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar floranatolica gözlem konumlarıdır.
Boynuzlukimyon
Hypecoum dimidiatum
Tarladüğmeciği
Hypecoum pendulum
Yavruağzı
Hypecoum procumbens
Düğmecik
Hypecoum procumbens subsp. atropunctatum
Yavruağzı
Hypecoum procumbens subsp. procumbens
Hıdrellezotu
Hypecoum pseudograndiflorum
Düğümlüyavruağzı
Hypecoum torulosum
Hashıdrellezotu
Hypecoum trullatum

Genel Anlatım [1]

Tek yıllık, dumanlı görünümlü, otsu bitkilerdir. Yapraklar 2-4 kat derin tüysü parçalıdır, loblar şeritsi veya hemen hemen ters yumurtamsıdır. Çiçek durumu dikazyal talkımdır. Çanak yapraklar 2 tanedir, yumurtamsı veya mızraksı formdadır ve çabuk dökülür. Taç yapraklar 4 tanedir ve iki sıra halindenir; dışta kalan 2 taç yaprak tam kenarlı veya üç lobludur; içte kalan 2 taç yaprak üç parçalıdır; yanal lobları şeritsidir ve ana bir sap üzerindedir; orta lob kaşık formludur. Ercikler 4 tanedir; sapçıklar kanatlıdır. Meyve boğumlu ve çok tohumludur.

Teşhis Anahtarı [1]

1. Dışta kalan taç yapraklar tam kenarlı, eşkenar dörtgenimsi veya eliptiktir

2. Meyve sarkıktir; yaprakçıklar şeritsi-kılsıdır ...H.pendulum

2. Meyve (gövdeye) dik; yaprakçıklar eliptik veya şeritsi-eliptiktir ...H.ponticum

1. Dışta kalan taç yapraklar üç lobludur, bazen bu belli belirsizdir

3. Dışta kalan taç yapraklar zayıfça üç lobludur, yanal loblar ortadakinden daha küçüktür; çiçek sapı meyvenin hemen altında genellikle kalınlaşmaz ...H.procumbens

3. Dışta kalan taç yapraklar belirgin üçlobludur, yanal loblar ve orta lob hemen hemen aynı boyuttadır; çiçek sapı meyvenin hemen altında genellikle kalınlaşmıştır ...H.imberbe


1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2023)
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).