floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Thymelaeaceae cinsleriThymelaeaceae / Sıyırcıkgiller
Türkiye´de Thymelaeaceae (Sıyırcıkgiller) ailesine bağlı 3 doğal cins gözlenmiştir. Koyu alanlar ailenin tahmini doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise bireylerin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Daphne
Diarthron
Thymelaea

 

Thymelaeaceae genel anlatım [1]

Nadiren tek yıllık, yarı-çalımsı çok yıllık veya çalı ya da ağaçlardır. Kolay dökülmeyen sert ve dayanıklı kabukları vardır. Sarmal, nadiren karşılıklı dizilen yaprakları basit ve tam kenarlıdır, kulakçık yoktur ve pulsuzdur. Nadiren tek tek genellikle küme veya kurullar şeklinde birçoğu bir arada çoğunlukla uçta, bazen yan durumlu olarak bulunan çiçekleri, erselik veya tek eşeylidir; yumurtalık üst durumludur. Çiçek yaprakları ışınsal (çok simetrili), tüpsü veya dar testi şeklindedir; çanak 4-5 (-6) parçalıdır ve taç görünümündedir veya taç yapraklar bazılarında yoktur, bazılarında vardır; taç pullara değişmiş olarak da bulunabilir; brakteler çeşitlilik gösterir. Çanak yaprak sayısına eşit, iki katı veya daha fazla olan erkek organ sayısı (2-) 4-5 veya 8-10 dur; 2 sıra üzerinde dizilmişlerdir; çiçek yapraklarına yapışıktır. Ovaryum tek, bazen 2 gözlüdür; kısa veya uzun olan stillus 1, stigma genellikle baş şeklinde, bazen sapsızdır. Dip taraftan çiçek tablası ile sarılmamış olan meyve tek, bazen 2 tohumlu, açılmayan kuru (nuks), etli (çekirdekli sulu veya üzümsü) veya nadiren açılan kapsül meyvedir. Tohumları albüminli veya albüminsiz (Tutin ve diğ., 1968; Bailey, 1977; Rehder, 1977; Kayacık, 1982; Davis, 1982)

Thymelaeaceae teşhis anahtarı [1]

1. Meyve aşamasındayken çiçek örtüsü kalıcıdır ya da nadiren düşer; olgunlaştığında perikarp zarımsıdır ...Thymelaea

1. Meyve aşamasındayken çiçek örtüsü düşücüdür, nadiren kalır; olgunlaştığında perikarp etli veya yarı derimsidir ...Daphne


1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N. A., Valentine, D.H., Walters, S. M.; Webb, D. A., 1968. Flora Europaea. Cilt 1
3) Rehder, A. 1977: Manual of Cultivated Trees and Schrubs, second edition, 996 page, Macmillan Publishing, New York.
4) Kayacık, H. 1982. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistemetiği. III. Cilt. 4. Baskı. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları 3013/321. İstanbul.
5) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press
6) Bailey, L.H. 1977: Manual of Cultivated Plants, 16. baskı, 1116 p., Macmillan Publishing CO., USA.
7) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).