floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Solanaceae cinsleriSolanaceae / Patlıcangiller
Türkiye´de Solanaceae (Patlıcangiller) ailesine bağlı toplam 15 (2 egzotik/kültür) cins gözlenmiştir. Koyu alanlar bilimsel makalelerden derlenen doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise floranatolica gönüllülerinin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Archihyoscyamus
Atropa
Brugmansia
Capsicum
Cestrum
Datura
Hyoscyamus
Lycium
Mandragora
Nicotiana
Physalis
Physochlaina
Scopolia
Solanum
Withania

 

Solanaceae genel anlatım [1]

Otsu, çalı, bazen sarılıcı veya küçük ağaçlardır. Ağsı damarlanmaya sahip yaprakları tam kenarlı veya dişlidir; kulakçıkları yoktur. Sarmal ya da üstteki yaprakları karşılıklı dizilir. Erselik olan çiçekleri tek tek ve yan durumlu veya birçoğu bir arada kurullar (simoz) oluşturur; çiçekleri aktinomorf ya da nadiren zigomorftur. Çanak (3-) 5 loplu veya dişli, kalıcı, meyve aşamasında da az-çok belirgindir. Taç tekerleksi, çan veya huni şeklinde ve 5 lopludur. Tomurcuk aşamasında loplar katlanmış, burulmuş veya kiremitsi dizilmiştir. Stamenler (4-) 5 tane, tacın tüp kısmına yapışık ve tacın lopları kadar uzunlukta devam eder; bazen 1 veya daha fazlası üreyimsizdir. Ovaryum üst durumludur; normalde eğik ve 2 karpellidir, nadiren 4 gözlü, perdeler nadiren bozulmuş ve meyve tek gözlü olabilir. Stigma 1 tane, başçık basit veya lopludur. Meyve üzümsü ya da kapaklı veya septisid kapsüldür; çok sayıda tohum taşır; familyanın birçok taksonunda zehirlidir. Tohumları albüminli, nadiren albüminsizdir (Bailey, 1977; Rehder, 1977; Davis, 1978). Solanaceae familyasının her iki yarı kürenin tropik, ılıman ve serin yerlerinde yayılmış olan 2000’den fazla türü vardır. Bunlardan birçoğu uzun zaman önce kültüre alınmış, selekte edilmiş tütün, patates, domates ve benzeri gibi faydalı bitkilerdir.


1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).