floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Rosaceae cinsleriRosaceae / Gülgiller
Türkiye´de Rosaceae (Gülgiller) ailesine bağlı toplam 38 (3 egzotik/kültür) cins gözlenmiştir. Koyu alanlar ailenin tahmini doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise bireylerin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Agrimonia
Alchemilla
Amelanchier
Amygdalus
Aphanes
Aremonia
Armeniaca
Aruncus
Cerasus
Chaenomeles
Cormus
Cotoneaster
Crataegus
Cydonia
Duchesnea
Eriolobus
Filipendula
Fragaria
Geum
Kerria
Laurocerasus
Malus
Mespilus
Padus
Persica
Photinia
Potentilla
Prunus
Pyracantha
Pyrus
Rosa
Rubus
Sanguisorba
Sarcopoterium
Sibbaldia
Sorbus
Spiraea
x

 

Rosaceae genel anlatım [1]

Rosaceae familyası, ülkemiz florasındaki en önemli familyalardan biri olup çok sayıda otsu veya odunsu türle temsil edilir. Bu kitap kapsamında odunsu cins ve türleri ele alınmıştır. Bu familyada yer alan bitkilerin çoğu çok yıllık, birkaç tanesi tek yıllıktır. Bazı bitkiler dikenlidir; bunlar yüzey dikeni (Rosa, Rubus) veya gövde dikeni (Prunus, Crataegus) biçimindedir. Yapraklar genellikle çok sıralı sarmal ya da almaşlı dizilmiş, nadiren karşılıklıdır; basit ya da bileşiktir. Yaprak tabanlarında genellikle kulakçık vardır, kulakçıklar yaprak sapının tabanıyla birleşmiştir. Çiçekler aktinomorf, hermafrodit nadiren monoiktir, perigin veya epigindir ve genellikle hipantiyum içerir. Çanak yapraklar 4-5 adet, serbest, bazen epikaliks bulunabilir. Taç yapraklar 4-5 adet, serbest, stamen çok sayıdadır. Karpel çok sayıda ve serbesttir. Meyve etli veya kuru aken, nuks, çekirdekli sulu (drupa) ya da folikül tipindedir. Çoğunlukla agregat meyve taşırlar. Tohumlarda endosperma yoktur, besin maddeleri kotiledonlarda toplanmıştır. Genel çiçek formülü K5 C5 A5/10/29 G(1-5-20)’ dır.

Rosaceae çok geniş bir familya olduğundan 4 alt familyaya ayrılarak incelenir:

  1. Spiraeoideae: Ginekeum apokarp, karpel sayısı 5, meyve agregat, her bir ovaryumdan folikül tipi meyve gelişir. Çiçek formülü: K5 C5 A∞ G2-5; Örnek: Spiraea
  2. Rosoideae: Ginekeum apokarp, karpel çok sayıda, meyve agregat, nuks veya drupa. Çiçek formülü: K5 C5 A~ G~ Örnek: Rosa canina, Rubus idaeus, Fragaria vesca
  3. Pomoideae: Ginekeum sinkarp, ovaryum 2-5 karpelden oluşur, reseptakulumun içine gömülü, reseptakulum etlenmiş, meyve drupa. Çiçek formülü: K5 C5 A~ G(2-5) Örnek: Crataegus monogyna, Mespilus germanica
  4. Prunoideae: Ginekeum sinkarp, ovaryum 1 tane, tek karpelli, reseptakulumun tabanında serbest. Reseptakulum yassı veya çukur, meyve drupa. Çiçek formülü: K5 C5 A~ G1 (Örnek: Prunus laurocerasus, Prunus amygdalus)

1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).