floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Polygonaceae cinsleriPolygonaceae / Madımakgiller
Türkiye´de Polygonaceae (Madımakgiller) ailesine bağlı 10 doğal cins gözlenmiştir. Koyu alanlar bilimsel makalelerden derlenen doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise floranatolica gönüllülerinin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Atraphaxis
Calligonum
Emex
Fagopyrum
Fallopia
Oxyria
Polygonum
Pteropyrum
Rheum
Rumex

 

Polygonaceae morfoloji [1]

Gövde genel olarak tek ya da çok yıllık otlar ya da odunsu çalılardır (Türkiye dışında yaşayan bazı cinsleri ağaç ya da boylu çalılar bazen yüksek boylu sarmaşıklar). Yaprakların tümü almaşık nadiren karşılıklıdır (Türkiye’de bulunmayan Pterostegia cinsi). Yaprak kulakçığı (sitipul) gövdeyi sararak tüp oluşturur bu yapı “okrea” adını alır (Türkiye’de bulunmayan Erigononeae alt familyasında okrea bulunmaz). Okrea üst kısmında genellikle parçalı, yaprak sapı genellikle mevcut, aya basit; damarlar özellikle alt yüzde belirgindir. Çiçekler iki eşeyli (erselik) bazen bir ya da iki eşeylidir. Çiçek durumu genellikle çok çiçekli başak görünümlü rasem, çok dallanmış panikül ya da aynı noktadan çıkan çok sayıda çiçek (fasikül) tipte, nadiren tek çiçeklidir. Çiçekler belirgin saplı (pedisel), pedisel bazen brakte içinde kaldığından çoğunlukla görünmez. Tepal (sepal petal ayrımı yok): 5-6 (nadiren 4) tane, tabanı az çok bitişik (perigon). Sitamen: (2)6-8 (-18), filamentler tabanda genişlemiş ya da ince uzun, tepallerin arasında (almaşık), tepaller kadar ya da tepallerden daha uzundur. Polenler, apertürlü, kolpat ya da kolporat nadiren foraminat veya rugattır. Ovaryum: üst durumlu, sitillus belirgin, stigma (başcık) 2-3, 3-karpellidir, Fındıkçık (aken) 2-3 yüzlü (pirizmatik), genellikle tepal içinde, 1 tohumlu besi dokulu, Kotiledon 2 (Brandbyge 1993).

Polygonaceae tanı anahtarı [1]

1. Odunsu çalılar

2. Yapraklar tabanda böbreksi; sitamen 10-16 adet ...Calligonum

2. Yapraklar tabanda daralıcı, biraz geniş fakat böbreksi değil; sitamen en fazla 8 adet

3. Meyve kanatlı; filamentler tüylü …Pteropyrum

3. Meyve kanatsız; filamentler tüysüz …Atraphaxis

1. En fazla dip kısmı odunsu olan otsu bitkiler

4. Yaprakların eni boyuna hemen hemen eşit, 20-100 cm boyunda …Rheum

4. Yapraklar böbreksi değil, yapraklar 20 cm’ den ufak, boyu eninden uzun

5. Gövde uzun (1-5 m), sarılıcı, tırmanıcı veya dik, zengin dallanma yapar ve yayvan tipte

6. Sitigma başçık ya da bozuk para şeklinde …Fallopia

6. Sitigma tüysü, saçaklı şekilde ...Reynoutria

5. Gövde farklı tipte

7. Pedisel bariz eklemli; sitigma tüysü çok parçalı …Rumex

7. Pedisel eklemsiz ya da yok; sitigma 2-3 parçalı, nadiren tüysü parçalı (Emex)

8. Çiçek durumu uzun, bol çiçekli ve zengin panikulat dallanma yapar …Koenigia

8. Çiçek durumu rasem

9. Yapraklar uzun saplı, aya böbreksi ila kulakçıklı

10. Yapraklar kulakçıklı, dış hatları üçgenimsi ...Fagopyrum

10. Yapraklar böbreksi, dış hatları yuvarlak

11. Meyve dikensiz ...Oxyria

11. Meyve geri dönük dikenli ...Emex

9. Yapraklar kısaca saplı; aya böbreksi ya da kulakçıklı değil

12. Kalın rizomlu çokyıllık; yapraklar en az 10 cm, boyu eninden çok uzun; yaprak sapı kanatlı; sitigma 3; sitamen tepallerden uzun ...Bistorta

12. Bir ya da çokyıllık; yapraklar 10 cm’den genellikle kısa, sap asla kanatlı değil; sitigma 2 ya da 3; sitamenler en fazla tepal kadar

13. Sitigma 2; filamentler ince uzun; çiçekler genel olarak bıraktesiz ...Persicaria

13. Sitigma 3; filamentler kısa, tabanda bariz geniş; çiçekler bırakte ve zarımsı bırakteol tarafından desteklenir …Polygonum


1) Keskin, M. & Severoğlu, Z. (2021). Türkiye Florası için Yeni bir Persicaria L. Taksonu ve İstanbul’un Polygonaceae Taksonlarının Taksonomik Durumu . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (4) , 764-775 . DOI: 10.35414/akufemubid.869563
2) Brandbyge, J., 1993. Polygonaceae, The Families and Ge￾nera of Vascular Plants, vol III, Kubitzki V. et al. (eds), Spreinger-Verlag: Berlin, Germany, 531-544.
3) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).