floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Papaveraceae cinsleriPapaveraceae / Haşhaşgiller
Türkiye´de Papaveraceae (Haşhaşgiller) ailesine bağlı 7 doğal cins gözlenmiştir. Koyu alanlar bilimsel makalelerden derlenen doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise floranatolica gönüllülerinin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Chelidonium
Corydalis
Fumaria
Glaucium
Hypecoum
Papaver
Roemeria

 

Papaveraceae morfoloji [1]

Otsu, sıklıkla odunsu tabanlı, renkli veya şeffaf özsulu. Yapraklar genellikle almaşık, nadiren karşılıklı, kulakçıksız, sıklıkla daha da bölünmüş. Çanak yapraklar 2 ( -3 ), serbest ve genellikle erken dökülen. Taç yapraklar 4 ( -6 ), serbest, veya tabanda hafifçe birarada. Taç çok veya tek simetri eksenine sahip. Ercikler çok sayıda. Yumurtalık üstdurumlu, birleşik karpelli, 2-20 karpelli. Meyve kapsül, sert kabuklu ve tek çekirdekli, boğumlu, veya silikva. Tohumlar 1 veya çok sayıda.

Papaveraceae teşhis anahtarı [1]

1. Çiçekler tek simetri eksenine sahip; üst taç mamhuzlu; sapçıklar iki grup, üç-parçalı, orta dal 2 gözlü başçık taşır, yanal dallar birre başçık taşır (Alt-aile: furnari oideae)

2. Meyve çok tohumlu ve kapsül; yapraklar (1-) 2-3 (-4) x üç yapraçıklı; çok yıllık ...Corydalis

2. Meyve 1 (-2) tohumlu ve sert kabuklu tek çekirdekli meyve; yapraklar 2-4 x derin tüysü; tek yıllık ...Fumaria

1. Çiçekler çok sayıda simetri eksenli, veya en azından 2 simetri düzlemi var; üst taç mamhuzlu değil; ercikler 4 veya çok, serbest ve bölünmemiş

3. Ercikler 4 adet; çiçekler 2 farklı taçlı, karşılıklı çift halinde, bir çift her zaman üç-parçalı; meyve boğumlu meyve veya lomentoid (Alt-aile: hypecoideae) ...Hypecoum

3. Ercik çok sayıda; çiçekler çok sayıda simetri eksenli, taç yaprakların hepsi bölünmemiş; meyve değişken ancak boğumlu değil (Alt-aile: papaveroideae)

4. Tepecik sapsız ve ovaryum üzerinde bir tablada; meyve kapsül, stigmatik tablanın altındaki gözeneklerden açılır ...Papaver

4. Tepecik saplı, tablada değil; meyve silikva (iki karpelli, kuru ve açılan, boyu eninin üç katından daha uzun olan meyvaları; çenetleri aşağıdan yukarıya doğru yarılarak açılır ve düşer, ortada yalancı perdesi kalır)

5. Tohumlar beyaz ibikli tırnaklı; çiçek durumu şemsiyemsi; özsu portakal rengi ...Chelidonium

5. Tohumlar tırnaksız; çiçek durumu salkım veya çiçekler tekil; özsu sütlü/süt gibi veya sarı

6. Tek yıllık; meyve 3-4 kapakla açılır; tepecik 3-4 adet, top başlı ...Roemeria

6. İki veya çok yıllık; meyve 2 kapakla açılır; tepecik 2 adet, çift boynuzlu ve ana bir sap üzerinde ...Glaucium

Papaveraceae teşhis anahtarı [1]

1. Çiçekler zigomorfik ve sadece tek simetri eksenine sahip; üst taç mamhuzlu; ercikler fiadelfus (iki grup halinde), 3-parçalı, orta parça 2-bölmeli başçık, yanal parçalar 1-bölmeli başçık taşırlar ( subfam. furnarioideae )

2. Meyve çok tohumlu kapsül; yapraklar ( 1- ) 2-3 ( -4 ) x üç parçalı; çok yıllık ...corydalis

2. Meyve 1 ( -2 ) tohumlu sert kabuklu ve tek çekirdekli; yapraklar 2-4 x derin tüysü; tek yıllık ...fumaria

1. Çiçekler çok sayıda simetri eksenli, veya en azından 2 simetri eksenli; üst taç mamhuzlu değil; ercikler 4 adet veya dahaçok, serbest, bölünmemiş

3. Ercikler 4; çiçekler 2 tür taçlı, karşılıklı çiftler halinde, bir pair her zaman 3-parçalı; meyve boğumlu veya baklamsı ( subfam. hypecoideae ) ...hypecoum

3. Ercikler çok sayıda; çiçekler çok sayıda simetri eksenli, taç yapraklar bölünmemiş; meyve değişken ancak hiç bir zaman boğumlu meyve değil( subfam. papaveroideae )

4. Tepecik sapsız, ovaryumun üzerinde bir tablada; meyve stigmatik tablanın altından gözeneklerle açılan kapsül ...papaver

4. Tepecik saplı, tablada değil; meyve kapaklarla açılan silikva kapsül

5. Tohumlar beyaz ibikli tırnaklı; çiçek durumu şemsiyemsi; özsu portakal rengi ...chelidonium

5. Tohumlar tırnaklı değil; çiçek durumu salkım, veya çiçekler tekil; özsu sütlü/süt gibi veya sarı

6. Tek yıllık; meyve 3-4 kapakla açılır; tepecik 3-4, top başlı ...roemeria

6. İki yıllık veya çok yıllık; meyve 2 kapakla açılır; tepecik 2, iki boynuzlu, ana bir sap üzerinde ...glaucium


1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).