floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Juglandaceae cinsleriJuglandaceae / Cevizgiller
Türkiye´de Juglandaceae (Cevizgiller) ailesine bağlı toplam 3 (1 egzotik/kültür) cins gözlenmiştir. Koyu alanlar ailenin tahmini doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise bireylerin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Carya
Juglans
Pterocarya

 

Juglandaceae genel anlatım [1]

Çoğunlukla ağaç halinde nadiren de boylu çalı formunda, kışın yapraklarını döken odunsu bitkilerden oluşan bir familyadır. Tomurcuklar çoğunlukla pullu ya da bazılarında çıplaktır. Pterocarya’da tomurcuklar saplı ve çıplaktır. Familyanın cinslerinde yapraklar çoğunlukla çok sıralı sarmal dizilirken bazı taksonlarında yapraklar almaşlı veya karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar pinnat olup yaprakçık sayısı 3-23 arasındadır. Yapraklar ezilince güzel bir koku çıkarır. Çiçekler monoik olup çiçeklenme yapraklanma ile birlikte ya da ondan sonra olur. Erkek çiçekler bir önceki yıla ait sürgünlerde yan durumlu olarak aşağıya sarkan kedicik kurullar halindedir. Dişi çiçekler son yılın sürgününde terminal olarak tek tek veya 3-5 adedi bir arada bulunur. Meyve çekirdekli sulu veya nuks şeklindedir. Bazı taksonların tohumları yenir (Juglans, Carya vb.). Sürgünlerin özü bazı cinslerde bölmelidir (Gökmen, 1973; Yaltırık, 1993; Anşin ve Özkan, 2006). Taksonların çoğunluğu Kuzey Yarımkürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösterirken birkaç taksonu da Güney Yarımkürenin tropik ormanlarında yayılır (Yaltırık, 1993). Ülkemizde, çekirdekli sulu meyveye sahip ve tohumları yenen Juglans regia ile kanatlı nuks meyveye sahip ve meyvesi yenmeyen Pterocarya fraxinifolia doğal olarak bulunur.


1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).